Lokalavis for Åsane og omegn!
  • DEBATT: Per-Arne Larsen (V) og Marte Monstad (Frp) diskuterer om Bryggen eller tunnel er det riktige alternativet for bybanetrase i dagens Podcast. 

Nå står slaget om Bybanen til Åsane

Tunnel eller Bryggen? Spørsmålet splitter politikerne og prislappen i tunnel kan koste Åsane hele Bybanen, ifølge politikerne.

Onsdag skal det avgjøres om Bybanen til Åsane blir vedtatt med trasé over Bryggen, eller om det skal brukes minst 2,2 milliarder kroner mer på å prioritere banen gjennom en tunnel i sentrum.

Bybanen er for lengst vedtatt, men konflikten om traséalternativene har blåst opp til full storm og uenigheten har nådd sitt klimaks som avgjøres om to dager, etter nesten ti år med krangling mellom politikerne. 

Rødt sitt årsmøte før helgen endte i flertall for tunnel, og et mindretallsbyråd, med Ap, MDG, Krf og Venstre er avhengig av støtte fra andre partier og trenger 34 stemmer for å få flertall for alternativet over Bryggen.

Med både Høyre og Senterpartiet som motstandere av at Bybanen skal gå over verdensarven Bryggen, kan ting tyde på at byrådet taper slaget, slik de også gjorde i Ervik.

Kommunens fagetat er klar og har vært det lenge. De anbefaler at Åsanebanen får rute over Bryggen.

I dagens Åsanepodden kan du høre debatten mellom Per-Arne Larsen (V), og Marte Monstad (Frp) angående bybanestriden. Førstnevnte mener Åsane har fått tidenes mulighet til å få realisert banen, og frykter at et tunnelvedtak kan velte hele prosjektet.

Monstad og Frp er klar på at en Bybane ikke skal gå over Bryggen, og mener heller ikke at dagens tunnelalternativ er et tilfredsstillende vedtak.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Relaterte saker