Lokalavis for Åsane og omegn!
  • HEDRET: Rolf Rolland (82) fikk Kulturvernprisen for sin mangeårige innsats for å sikre historien til eldre åsabuere gjennom film om intervjuer – et filmmateriale som vil glede, inspirere og lære unge åsabuere om historien i mange generasjoner framover. (Foto: Erik Madsen)

Denne talen gjorde at vinneren begynte å skjelve i stemmen

Rolf Rolland fikk den høythengende Kulturvernprisen for sitt mangeårige arbeid med å sikre bydelens kulturhistorie og enkeltmennesker egne historier for all fremtid. Her kan du leser hele talen fra lederen av Åsane historielag, Marianne Herfindal Johannessen til Rolf Rolland.

Det er like kjekt å stå her hvert år og overraske en åsabu med kulturvernprisen. Det er fjortende gang Åsanekveld arrangeres og 14. gang Åsane Historielags kulturvernpris blir delt ut!

Vår hensikt er at prisen skal være med på å motivere åsabuer til innsats innen det store kulturvernfeltet som omfatter alt fra landskaps- og bygningsvern til dokumentering av lokalhistorien og det å ta vare på immateriell kulturarv. Kulturvernprisen for Åsane henger høyt!  

En viktig grunn til at vi kan dele ut denne prisen er samarbeidet med banken vår, Sparebanken Vest, som har gitt prispengene hvert år. Det er kjekt å ha en bank som verdsetter det arbeidet vi som frivillig organisasjon gjør for Åsanes kultur, tradisjoner og historie. Gi gjerne en applaus til banksjef Carl Oscar Olsen!  

Det har vært flere verdige kandidater til Kulturvernprisen for Åsane i de årene vi har delt den ut, slik er det også i år. 

Styret i Åsane Historielag har enstemmig vedtatt hvem som blir årets prisvinner:  

Årets kulturvernprisvinner er en person som har bidratt i flere ulike lag og organisasjoner innen Åsanes kulturliv. 

Historien endres svært fort – ofte så fort at vi ikke legger merke til at det skjer. 

I Åsane ser vi egentlig best den historiske utviklingen når vi sammenligner gamle og nye bilder, noe alle som har vært på historielagets årlige fotoutstilling har sett. 

Mens det på gamle bilder fra enkelte steder i Åsane ikke er så stor forskjell å se i dag, er det helt umulig å kjenne seg igjen andre steder fordi byutviklingen og utbygging av infrastruktur har vært så omfattende. 

Årets kulturvernprisvinner er vokst opp i et slikt område og har selv kjent på kroppen hvordan byutvikling og infrastruktur kan ødelegge for hus og hjem. 

I Åsane ser vi egentlig best den historiske utviklingen når vi sammenligner gamle og nye bilder, noe alle som har vært på historielagets årlige fotoutstilling har sett.

Kulturvernprisvinneren har bidratt sterkt til at historielaget har kunnet dokumentere dette området i Åsane med både bilder og tilhørende historier. Dette har vært veldig viktige bidrag i vårt arbeid med å dokumentere Åsanes historie. 

Det er likevel ikke dette som er grunnen til at prisen går til nettopp denne åsabuen.

Årets kulturvernprisvinner er vokst opp i et slikt område og har selv kjent på kroppen hvordan byutvikling og infrastruktur kan ødelegge for hus og hjem.

I år går kulturvernprisen til en som har utmerket seg innen immateriell kulturarv. Innsatsen det er snakk om er å sørge for at eldre åsabuers historie er bevart for ettertiden. Disse historiene er videointervjuer med åsabuer, og flere av intervjuede er allerede døde. 

Selv om årets kulturvernprisvinner ikke var delaktig i 2002 da Kalle Almås ble intervjuet, er dette kanskje det intervjuet som er sett av flest mennesker etter at vi begynte å la dette intervjuet gå når det er arrangement på Almåsgårdene. Da fikk vi en ekstra påminning om verdien av disse intervjuene. 

Det var ikke årets prisvinner som hadde ideen, det var det Peder Mellingen og Magnus Blindheim som hadde. De startet i 1996 med å intervjue eldre åsabuer på video. 

Når Peder fikk problemer med helsen kom årets kulturvernprisvinner inn og overtok for ham. Årets kulturvernprisvinner får prisen for sin innsats med å intervjue 19 åsabuer så langt. Vi i historielaget håper det blir flere.  

Årets kulturvernprisvinner er altså en ildsjel og et ja-menneske, som har lagt ned betydelig arbeid for å tilgjengeliggjøre viktige deler av Åsanes kulturhistorie og enkeltpersoners egen historie. 

Hvis noen fremdeles ikke vet hvem som får prisen:  

Kulturvernprisen for Åsane 2022 går til Rolf Rolland

I tillegg til diplom består kulturvernprisen av en pengesum på kr. 20 000,- gitt av Sparebanken Vest avd. Åsane. 

På diplomet er det bilder som viser Hesthaugen og Midtbygda. Bilder av den gamle skysstasjonen, og der det bades i Storelven (Dalaelven) og også et bilde av det første busskuret i Åsane. Dette hadde grind foran for å hindre at sauene gikk inn i det.  

Åsane Historielag ved Marianne Herfindal Johannessen.

Lederen av Åsane historielag, Marianne Herfindal Johannessen, skrev den flotte talen til Rolf Rolland. (Foto: Thomas Gangstøe)
Lederen av Åsane historielag, Marianne Herfindal Johannessen, skrev den flotte talen til Rolf Rolland. (Foto: Thomas Gangstøe)

Av

Åsane Tidende

red@aasanetidende.no

Andre saker