Lokalavis for Åsane og omegn!

Redaksjonen

Besøksadresse:

Åsane storsenter, A-bygget, 3. etasje

Postadresse:

Kong Christian Frederiks plass 3 
5006 BERGEN 
epost: red@aasanetidende.no

Faktura informasjon

Åsane Tidende AS, org.nr. 976232720MVA

Vi mottar elektroniske fakturaer. Se her for utfyllende info

 

 

Kontaktinformasjon:


Telefon: 55 18 50 00
Etter kl. 16.00: 902 26 986
Abonnement: 23 33 91 58
E-post: red@aasanetidende.no

Ansvarlig redaktør
Thomas Gangstøe
thomas@aasanetidende.no
55 18 50 00/938 31 766 

Journalist
Erik Madsen
erik@aasanetidende.no
986 71 684

Journalist
Nina Johnsen
nina@aasanetidende.no
932 61 484

(I permisjon til 31. desember)

Journalist
Daniela Elvebakk Mala 
daniela@aasanetidende.no 
958 65 996