Lokalavis for Åsane og omegn!
  • DEBATTER I DISSE JULETIDER: Innsender spør om vi virkelig har en debatt om julesanger i skolen. Foto: illustrasjonsfoto.

Har vi virkelig en julesangdebatt?

– Det er rett og slett ingen som har tatt til ordet for å kutte ut enkeltsanger eller kategorier av sanger nå i juletiden, skriver Christian Lomsdalen, som mener at vi ikke har noen julesangdebatt gående.

I Åsane Tidende den 7. desember spør journalisten noen ungdommer om hva de synes om debatten rundt julesangene i skolen – mitt spørsmål blir da, har vi virkelig en slik debatt?

Hvert år ramler debatten om skolegudstjenester ned over oss – sammen med julevarer i butikkene i oktober er det nå umulig for julekvelden å komme på oss slik den kom på landsbyboerne (og kjærringa) i eventyret. Det jeg likevel ikke har sett nevneverdig av er en debatt knytttet til julesangene som synges i skolen. Vi har et par enkeltskoler på forskjellige steder i Norge som har spurt foreldrene om hvilke sanger som kan eller skal synges av deres barn på samme skjema som de har spurt om skolegudstjenestene. Derimot så har vi ingen som har krevd at dette skal gjøres eller som på andre måter har tatt til ordet for dette.

Kristin Mile i Human-Etisk Forbund sa 25. oktober til Fri Tanke at det «[k]an virke som om skolen drar det ut i det ekstreme for å provosere». Her tenker jeg at generalsekretæren i Human-Etisk Forbund er inne på noe. Det er lett å tenke seg at det er de som er motstandere av å måtte spørre elever og foreldre om selve skolegudstjenesten som på denne måten prøver å diskreditere Utdanningsdirektoratets regelverk. Elever og foreldre har krav på etter norsk lov og etter menneskerettighetene at vi tar hensyn til alle elevenes trosfrihet og at vi tar hensyn til mangfoldet i skolen. Det kan se ut som slik respekt er et sårt punkt for noen innenfor skolen og i samfunnet rundt skolene.

For medier som Åsane Tidende så er svaret på spørsmålet mitt kun et kjapt søk i Atekst unna – vi har ikke en slik julesangdebatt. Det er rett og slett ingen som har tatt til ordet for å kutte ut enkeltsanger eller kategorier av sanger nå i juletiden. Jeg kan forstå at dette ikke virker så fristende for en journalist å skrive om, altså en ikke-sak.

Debatten om skolegudstjenestene er en reell og virkelig debatt. En debatt med mange aspekter. Skoler ikke følger regelverket godt nok, partier som knytter kristendommen sterkt til norsk identitet på ekskluderende måte, og en majoritetsblindhet som er passé. Da er svært uheldig at seriøse journalister er med å oppkonstruere en debatt som ikke finnes, for på den måten å bagatellisere den debatten som faktisk pågår.

Personinformasjon:
Christian Lomsdalen
Lektor, humanist og far


Åsane Tidenes svar: 
«Har vi virkelig en julesangdebatt?»

Først og fremst må det understrekes at det ikke er blitt skrevet noen sak vedrørende julesangdebatt. Dette var et sidespørsmål i et større intervju som handlet om alle slags aspekter ved julen. Ettersom julesanger har blitt diskutert i sosiale medier for ikke lenge siden, var det en naturlig ting å spørre ungdommene om.

Det skrives ikke i Åsane Tidende at noen har tatt til orde for å kutte ut enkeltsanger eller kategorier av julesanger i juletiden. Men at julesanger har vært debattert i sosiale medier, er det ingen tvil om. Saken om Nylund skole som sendte ut skjema med avkrysning for julesanger skapte en debatt i ordets rette forstand, og meninger ble utvekslet og delt på sosiale medier. Om det er en stor eller liten debatt, blir en annen sak. Dette har ikke Åsane Tidende tatt stilling til.  

Om skolen (eksempelvis Nylund skole) gjør som Kristin Mile antar, å dra det ut i det ekstreme for å provosere, kan alltids spekuleres i. Det blir likevel bare en påstand. Og når en skole velger å gjøre noe så utradisjonelt som å sende ut et avkrysningsskjema for julesanger, da blir det mye snakk. Ja, det blir fort debatt. Mer eller mindre.

Å påstå at journalister oppkonstruerer «en debatt som ikke finnes» blir å dra det for langt. Temaet har absolutt blitt debattert, mange har ment og noen har skrevet sine meninger rundt det. Det må tas hensyn til at enkelte kanskje undrer over hvor vidt julegudstjeneste-endringene også kan medføre andre endringer på sikt.

Kanskje er ikke «julesangdebatten» så stor og omfattende at den fortjener forsiden, men et lite spørsmål i en generell julesak, det er på sin plass.

Kristine Rande
Journalist og fotograf

 

 

Relaterte saker