Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TAR SEG TIL RETTE: Ulset-beboer Gudrun Vinsrygg reagerer på at private barnehager til stadighet tar seg til rette på borettslag lekeplass og uteområde. (Foto: Thomas Gangstøe)

Barnehager tar seg til rette

Barnehagene tar seg til rette på vårt private fellesområde, skriver Gudrun Vinsrygg.

Jeg bor i et BOB-borettslag hvor det ofte skjer at barneflokker på 10 til 30 barn med barnevogner og barnehagepersonell fra private barnehager i nærheten kommer og tar seg til rette på vårt private fellesområde mellom blokkene. Her bruker de lekeapparatene og utemøblene våre, spiser maten sin og kaster bosset sitt i våre bosspann.

Det er til sjenanse og irritasjon for mange beboere, det er ikke særlig hyggelig å benytte utearealene når man havner midt i en støyende barnehage. Kostbart kan det også bli, bortsett fra øket slitasje, kan borettslaget komme i erstatningsansvar om noen av barna skader seg her.

Problemet gjelder ikke bare vårt borettslag. En dag jeg besøkte en venninne i et annet BOB-borettslag, havnet vi midt oppe i en barnehageflokk som hadde tatt seg inn der og brukte lekeapparatene og utemøblene. Personalet var nettopp i ferd med å pakke ut mat og drikke og dekke bordene for barna.

Et annet BOB-borettslag jeg kjenner, var så lei av uvedkommende barnehagebarn at de fjernet lekeapparatene og grusla hele lekeplassen.

Barnehagepersonell fra private barnehager med barnehageflokker tar seg neppe inn i private hager for å leke og spise – så hvordan vil de forsvare å basere deler av sin virksomhet på å utnytte private borettslag sine områder?

Noen som kan svare på det?