Lokalavis for Åsane og omegn!
  • (Foto: Thomas Gangstøe)

Åsane trenger politikere med hjerte for Åsane

Hvem er det egentlig som svikter åsabuene, som gir dem høyere eiendomsskatt, høyere kommunale avgifter og bompenger. Hvem sier nei til å bygge flere boliger på Haukås?

Et knippe bystyrerepresentanter fra Arbeiderpartiet skriver i Åsane Tidende 22 mai, at valget handler om Åsane. Det har de helt rett i ! Som Åsabuer mener jeg at Åsane er Bergens beste og viktigste bydel og fortjener kun det beste .

Kritikken til Arbeiderpartiet er at Høyre  svikter Åsane og de stiller spørsmål om hvorfor vi snyter Åsane for bybane, forlengelse av Fløyfjellstunnelen og de nye veiene som skal kutte køproblemene til Åsane. Hadde kandidatene tatt seg bryet med å lese Høyres bystyreprogram ville de kunne lese at Høyre blant annet ønsker å realisere en bymiljøtunnel under torget og bryggen for å gjøre torget og bryggen bilfri. Vi vil sikre at forlenget Fløyfjelltunnel realiseres, fortrinnsvis gjennom statlig finansering! Veiløsningen skal legge til rette for stedsutvikling i Eidsvåg , for eksempel gjennom et miljølokk. Dette fordi vi ønsker å ivareta gårdsmiljøene rundt Jordalsvannet.

Vi vil bygge  ringvei Øst med prioritert oppstart av strekningen Vågsbotn-Klauvaneset.

Men vi ønsker fortgang for ringvei øst, ikke bare en prioritering. Derfor ønsker vi at veiselskapet ”Nye veier” skal ta over prosjektet. Vi mener det vil gjøre prosjektet raskere ferdig og billigere!

Hvem er det  egentlig som svikter åsabuene, som gir dem høyere eiendomsskatt, høyere kommunale avgifter og bompenger. Hvem sier nei til å bygge flere boliger på Haukås? Arbeiderpartiet viser i sitt tidligere innlegg at de stadig går til retorisk angrep på bekostning av vår politikk og det uten å komme med et eneste selvstendig forslag selv. Slik jeg ser det er det eneste Arbeiderpartiet har gjort for Åsane, å kalle vårt forslag for rå-populisme for senere å stjele det og stemple det som egen politikk.

Høyre foreslo slik som byrådet gjør nå,  å flytte bomstasjoner i Åsane. Vi trenger en rettferdig fordeling av bomstasjoner. Vi kan ikke ha  klasseskiller i vår egen bydel definert av bomringen til Arbeiderpartiet. Ingen skal måtte betale bompenger for å kjøre på fotballtrening når naboen 200 meter unna slipper. Det er en åpenbar urettferdighet i innkrevingen når den er så skjev, og bompenger skal være et felles spleiselag.

Høyre ønsket å gi barnefamilier rabatt i bomringen, vi sendte forslaget inn til bystyret men ble nedstemt av AP- byrådet. Vi kan ikke akseptere at familier i Åsane ikke kan drive med idrett fordi Arbeiderpartiets bompenger er for høye. Å ha mulighet for å drive med idrett burde være en selvfølge for alle barn, og når da idretten selv er bekymret for hvordan bompengene kan påvirke noen av barnas deltagelse burde varsellampene til byrådet blinke. Det gjorde det i alle fall hos Høyre.

Som Arbeiderpartiet selv sier er de garantisten for bybane til Åsane, da vil de også  være garantisten for økte bompenger for oss åsabuere. Høyre ønsker  bedre kollektivløsninger til Åsane, men vi ønsker ikke å forplikte oss til skinnegående løsninger. Vi forplikter oss til  transportløsninger i Åsane som ikke går så hardt ut over familienes lommebok. Slik situasjonen er i dag kan ikke bybane til Åsane bygges uten økte bompenger . Dette kan og vil ikke Høyre akseptere. Vi mener taket er nådd for hva bergensere skal betale.

Jeg er Åsane Høyres øverste kandidat til bystyret og har et stort  engasjementet for  Åsane og Bergen.

Jeg kjenner meg overhode ikke igjen i kritikken fra Arbeiderpartiet hvor de hevder  at Høyre nedprioriterer Åsane og ikke har ambisjoner for Åsane.

Vi trenger ikke flere år med Arbeiderpartiet, hvor eiendomsskatten og bompenger øker. Vi ønsker ikke flere tomme løfter om kollektivprosjekter som byrådet ikke har råd til.

Vi trenger et Høyre som ser åsabuen, og som ser de faktiske behovene og utfordringene bydelen vår står ovenfor.

Så ja, valget til høsten handler også om Åsane.

Vinner Høyre-vinner Åsane

Av Lise Ramsøy, leder i Åsane Høyre og  Bystyrekandidat