Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VIKTIG: – Hensynet til og omsorgen for enkeltmennesket er Høyres utgangspunkt, skriver Roald Stigum Olsen fra Morvik i dette innlegget.

Jeg vil selv bestemme hvem som skal tørke meg i rumpen

Eldrereformen må handle om grunnleggende forhold som altfor ofte kan svikte i tilbudet til hjelpetrengende i dag, skriver Roald Stigum Olsen i dette innlegget.

Når det gjelder omsorg, hører vi dessverre at det fortsatt er det noen i Arbeiderpartiet som mener at partiet selv vet best hva som er det beste for andre, - nå sist gruppeleder for Ap i Bergen. Gammel ideologi, et politisk parti eller enkeltpolitikere påtar seg altså å bestemme over andre mennesker! At dette fremdeles er aktuell politikk fortsatt i 2019 er sjokkerende. Når er det f.eks. den enkelte innbygger ikke skal få lov å bestemme selv? Og med hvilken begrunnelse? 

Nei, vi skal ha et samfunn der vi alltid skal være trygge for at vi får nødvendig helsehjelp og oppfølging når vi har behov for det. Mennesker som sliter eller faller utenfor, må tilbys hjelp til å få en god livssituasjon som gjør dem i stand til å ta vare på seg selv og delta i fellesskapet enten de er unge eller gamle. 

Hensynet til og omsorgen for enkeltmennesket er Høyres utgangspunkt. Dette er en viktig verdi, og derfor skal den enkelte, ikke systemet, stå i sentrum for omsorgs- og helsetjenestene.Mennesker er forskjellige og har forskjellige behov. Medvirkning må således stå sentralt i kommunenes dialog med oss. Behandlingsapparatet må bygges opp rundt dette, og vi må få oppleve at vi har reell medbestemmelse over våre liv og avgjørelser som skal fattes, som angår oss selv og pårørende. 

Kort sagt, - du skal selv få bestemme hvem som skal tørke deg i rumpen når du må ha hjelp.

Vi skal ønske velkommen alle aktører som vil bidra til å skape gode og mangfoldige tjenester til deg og meg – enten det er kommunale, private eller ideelle aktører. Selvfølgelig skal ansatte ha en akseptabel lønn, en god turnusordning og en rimelig pensjonsordning. Med det som utgangspunkt, er det underordnet hvem som tilbyr tjenesten. Dersom hver enkelt av oss skal få bestemme selv, mådet være flere å velge mellom. Ellers er det jo ikke noen valgfrihet.

Reformen "Leve hele livet" trådte i kraft sist nyttår. Har pleietrengende merket denne endringen rundt i kommunene? Har pressen vært opptatt av det? Eller for den saks skyld kommunestyremedlemmene?Vi trenger støtte fra alle innbyggere til en eldrereform som sikrer trygghet, livskvalitet og hjelp til det som betyr mest for oss, - slik Høyre har tatt til orde for i sitt valgprogram for neste periode. 

Eldrereformen må handle om grunnleggende forhold som altfor ofte kan svikte i tilbudet til hjelpetrengende i dag, - en stabil hjemmetjeneste der du mottar de samme personene i ditt hjem og ikke en hærskare som skifter ofte. Aktiviteter slik du ønsker dem, og fellesskap med folk du trives sammen med. Mat som du liker og setter pris på, og måltider når det passer deg. Helsehjelp på riktig nivå til riktig tid, slik at du ikke blir en kasteball mellom institusjoner og sykehus. Boliger og boformer der du selv kan velge mellom flere tilbud.

Skal vi virkelig få kvalitet i omsorgen og reell valgfrihet, må både kommunale og private omsorgs- og helsetjenester strekke seg og yte sitt beste slik vi vil ha det. Først da blir jeg fornøyd. Jeg håper det samme gjelder for deg. Kommunene skal være for alleinnbyggere, - uansett alder og behov.

Andre saker