Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BEDRE LØSNINGER: Byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Kristin Engø mener det finnes bedre løsninger enn mer kontantstøtte. (Foto: Kristine Rande)

Kommentar:

Et enklere liv for barnefamiliene

– Når lederen til Åsane Tidende spekulerer i at gratis SFO er en trussel mot kontantstøtten har de misforstått både valgfrihet og hvem som styrer hva.

Fødselstallene går ned. I avisene fylles spaltene med saker om tidsklemmen. Barnehageprisene øker i takt med Ernas regjeringstid og på toppen av det hele skal SFO-regningen betales.

Siden midten av 2000-tallet har barnehageutbyggingen i Norge ført til en revolusjon - både for kvinner og familier. Fra å være heldig om man fikk tak i en barnehageplass, kan nå barnefamiliene i Bergen få plass i egen bydel. Neste mål er å gi flest mulig barnehageplass i nærheten av hjemmet, i gå- eller sykkelavstand.

Likevel begynner regningen for familier å bli rimelig høy. En vanlig familie med to gjennomsnittlige inntekter vil nå måtte beregne å betale nesten 3000 kroner for en barnehageplass og vel 2500 kroner for en SFO-plass. For et barn i barnehage og et barn i SFO betaler altså en helt vanlig familie over 60 000 kroner i året. Det er mye penger, og er definitivt med på å begrense familienes økonomiske frihet. 

Når lederen til Åsane Tidende spekulerer i at gratis SFO er en trussel mot kontantstøtten har de misforstått både valgfrihet og hvem som styrer hva. Staten har ansvar for kontantstøtten, og Arbeiderpartiet sitt ønske om gratis mat og SFO for de yngste i Bergen går over kommunens budsjetter. Kontantstøtten er ikke et spørsmål vi som politikere i Bergen styrer over. Det er derimot barnehager og SFO.

I dag kan man få kontantstøtte for barn mellom ett og to år. Dersom barnet ikke går i barnehage kan hver familie få utbetalt 7500 kroner i måneden. Ordningen er mest brukt av innvandrerkvinner. For de fleste familier er det bortimot utenkelig å greie seg på en inntekt og utsette at mor kommer tilbake til i arbeid. 

For valgfriheten og økonomien til det store flertallet av barnefamilier er Arbeiderpartiet overbevist om at det finnes langt bedre løsninger enn mer kontantstøtte, som Åsane Tidende omfavner. Gratis SFO for de yngste, barnehageplass i nærheten av hjemmet og plass til alle ettåringer. Vi må innrette samfunnet vårt på en måte som inkluderer alle barn, og sikrer at både menn og kvinner kan delta i arbeidslivet.

Lederen kan du lese her:

Andre saker