Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ET KRAV: Ser man på stillingsannonser og jobbmuligheter, er det en del som krever at arbeidssøker har førerkort – og gjerne egen bil. Hva om flere av disse arbeidsplassene hadde tilrettelagt for mennesker som velger å ikke kjøre?

Når bil er en selvfølge

«Men bil er såpass vanlig, at de fleste tar det for gitt. Å ikke ha førerkort kan tidvis bli møtt av samme reaksjoner som når man velger å ikke drikke alkohol.»

I forrige fulldistribusjon skrev vi om nedgang i elbilhandlene, hvor Arild Hermstad (MDG) gikk ut og uttrykket sin misnøye. Han mener det er grunn til bekymring når elbilhandelen på landsbasis går kraftig ned, og krever at vi holder fast ved elbilfordelene slik at flere velger å kjøpe denne typen biler.

Et poeng

Hermstad møtte motstand fra Silje Hjemdal (Frp), som mener at elbilene også bør begynne å bidra mer, slik at bompengesatsene på sikt senkes. Hjemdal hevder også at MDG er mer opptatt av tvang enn frihet, og at Hermstads utsagn ikke er overraskende.

Man kan for øvrig undre over om Hermstad likevel har et poeng, sett i miljøperspektiv. Det er nok naturlig at elbilhandelen vil gå ned dersom det loves økte bompriser i nær fremtid for også disse bilene. Vi kan derfor spørre oss: hva er viktigst? At bomprisene går ned innen kort tid, eller at vi sørger for flere miljøvennlige biler på veiene?

Forventninger om bil

For øvrig finnes det også beboere som ikke kjører bil i det hele tatt, men som sverger til kollektivtrafikken. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at det å kjøre bil er svært vanlig. Gjerne så vanlig at de fleste forventer, eller tar for gitt, at man har bil og/eller førerkort i disse dager. Hvor mange er åpne for at bil ikke er en nødvendighet? Mange er meget skeptiske. Stadig hører man hvermansen si at man enten kommer til å trenge bil – eller at det bare er «greit å ha». Alle burde derfor ta førerkort, snarest mulig. Gjerne på 18-årsdagen. Og har man ikke lappen, forventes det ofte at den kommer innen kort tid. Er det egentlig skikkelig aksept for å velge bort en såpass «nødvendig» ting? Selv i disse «grønne» tider?

Ser man på stillingsannonser og jobbmuligheter, er det en del som krever at arbeidssøker har førerkort – og gjerne egen bil. Enkelte krever faktisk egen bil.
Hva om flere av disse arbeidsplassene hadde tilrettelagt for mennesker som velger å ikke kjøre? Kanskje burde slike bedrifter premieres? Kanskje går det fint å ansette en servitør som ikke kan drive med utkjøring? Eller en journalist som ikke har lappen. Hvis man tør, da…

Utenkelig

Men bil er såpass vanlig, at de fleste tar det for gitt. Å ikke ha førerkort kan tidvis bli møtt av samme reaksjoner som når man velger å ikke drikke alkohol. Overraskelse. Forskrekkelse. Og ikke minst «Det er vel bare til å bite i det sure eplet, eller? Bare få det overstått». Som om det er helt utenkelig at man skal leve livet uten.

Kanskje er samfunnet best egnet for dem som kjører, og kanskje er det smart å kjøpe seg en bil dersom ting skal gå enklest mulig for seg. For øvrig bør det være helt innenfor å si at: «Jeg har ikke førerkort, og jeg ønsker ikke å ta det». Spesielt i dagens miljøfokuserte-samfunn.

Er det andre ting enn god kollektivtransport som kan bidra til mindre biler? Muligens.

Av

Kristine Rande Nesheim

kristine@aasanetidende.no

Andre saker