Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Daglig leder i Arena Nord, Roald Bruun-Hanssen. (Foto: Thomas Gangstøe)

  • DEBATT: Det er ventet trafikkaos i sentrum av bydelen når Arena Nord, Åsane videregående skole og kulturhus åpner samtidig til høsten.

– Det kollektive transporttilbudet er ikke utbygd til å håndtere dette

Roald Bruun-Hanssen oppfordrer miljøbyråden til å dra på befaring i sentrum av Åsane.

Tilsvar til miljøbyråd Thor Haakon Bakke sitt innlegg i BA og kommentarer i Åsane Tidende

I løpet av 2020 åpnes idrettsanlegget Åsane Arena (Arena Nord) for aktivitet. Totalt består anlegget av 6 idrettshaller og en fotballstadion. Åsane Arena ligger midt i sentrum av Åsane og har Vestlandshallen og Myrdal stadion som nærmeste nabo. Innenfor 500 meter i alle retninger har vi barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole med til sammen 2000 barn og ungdom. I tillegg har vi to store kjøpesenter i Horisont og Åsane storenter samt Åsane kirke og nye Åsane kulturhus.

Åsane Arena og de øvrige idrettsanleggene rundt vil være en samlingsplass og en aktivitetsarena for mer enn 2000 mennesker hver dag. Det vil bli gjennomført mer enn 200 arrangement pr år i området med tilskueroppslutning fra 100 til 4000. Anleggene er veldig positivt for de som bor i bydelen, men når vi har Norges største klatrehall, ishall, curlinghall, byens største turnhall og byens eneste sandhall i tillegg til en trippel flerbrukshall, så vil anlegget være egnet for glade idrettsaktive fra hele byen og omegn. Det kommer til å være folksomt på kveldene og ved arrangement i helgene så forventer vi besøkstall på nærmere 5000 mennesker på de mest attraktive dagene. Det blir et anlegg som kommer til å være en meget viktig møteplass hvor idrett og fellesskap vil blomstre til beste for barn, ungdom, voksne, bydelen Åsane og byen Bergen. Denne møteplassen får sine beste vekstvilkår hvis vi legger forholdene til rette for at folk kan komme seg lett til og fra anleggene.

I det perspektivet så vil bilen også være et viktig fremkomstmiddel for en god del av de som bruker anleggene. Spesielt knyttet til arrangement i helgene vil familier ønske å komme til anlegget for å følge barn- og unge i deres aktivitet og delta i et fellesskap som betyr mye for mange. Vi bruker ikke fritiden på å kjøre rundt og forurense, vi bruker fritiden på positiv idrettsaktivitet i et stort fellesskap og bilen gjør det mulig for oss å få det til. Befolkningen i Åsane frykter det totale trafikkaos i sentrum av Åsane når idrettsanleggene tas i bruk. Det kollektive transport tilbudet er ikke utbygd til å håndtere dette og bybanen vil ikke komme innen de første 10 årene. Under behandling av reguleringsplanen opplevde vi at holdningen til problemet var knyttet til prinsipper og ikke til hvordan dette skal fungere i praksis. Kunnskapen om hvordan dette blir får man ved å befare området og se ting i praksis og det er fortsatt mulig å få til gode løsninger, men da må man lytte til folket og være opptatt av løsninger som fungere for både klima, barn og ungdom og bydelen Åsane.

Miljøbyråd Thor Haakon Bakke du er velkommen på befaring i og rundt Åsane arena.  

Relaterte saker