Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Rosenkilde borettslag gjennomfører i disse dager en digital generalforsamling. Det er delte meninger om andelstakernes rettigheter ovaretas. (Foto: Thomas Gangstøe)

Debatt:

Vi er ikke dumme

Vi kjenner «mange» tilsvarende i høy alder som håndterer det digitale på høyt nivå og mye bedre enn det vi kan, skriver Brita Indre-Arne og Magne Farnes som et tilsvar til innlegget om beboernes rettigheter i Rosenkilde borettslag 21. august.

Tilsvar til debattinnlegg vedrørende årets generalforsamling i Rosenkilde Borettslag, Åsane Tidende fre. 21. aug. d.å. Ved Gudrun Vinsrygg (se hennes innlegg nederst)

Dette innlegget bør kommenteres og det gjøres herfra fra beboere på nær 80 år som overhodet ikke kjenner seg igjen i Vinsrygg konklusjoner.

Ad. første avsnitt «når vi vet at mange i vårt borettslag ikke kan delta i en digital generalforsamling, hvordan kan det da forventes at de samme personene skal forstå og svare på en papirversjon osv.».

For det første, hva mener du med «mange»? Er 5, 10, 30 eller?

Vi håndterer dette utmerket både digitalt og i forhold til en papirversjon. Vi er ikke dumme! Jeg kjenner «mange» i tilsvarende høy alder som håndterer det digitale på høyt nivå og mye bedre enn det vi kan. Papirversjonen kjenner vi til fra før. Det er samme opplegg som tidligere, bare det at vi ikke kan møtes fysisk. Av de få som lovlig kunne komme fysisk på en generalforsamling (du har vel/kjenner vel til hvilke regler som gjelder nå i denne coronatiden?), hvem av de 198 andelseierne skulle da få denne «invitasjonen»? Vi vil ikke gå på en «normal» generalforsamling og «sitte som sild i tønne» og tenker at mange vil gjøre det samme som oss. Når du nevner f.eks. andre borettslag med fysisk generalforsamling som f.eks. Prestestien,  så var det bare ca. seks prosent (ca. 40 stk) av 600 andelseiere i Prestestien borettslag som var tilstede. De fleste andre ville vel ikke delta fysisk fordi vi har en svært krevende smittesituasjon hvor lover og regler gjelder.

Du stiller spørsmålet: «Så hvordan ivaretas andelseiernes rettigheter?»

Vi svarer: Meget godt.

Når du henviser til at; «På denne bakgrunn sendte 30 andelseiere i midten av juli et brev til styret og bad dem ordne en fysisk generalforsamling, noe flere omkringliggende borettslag har gjort».

Vi tillater oss å spørre: Av de 30 stk, var noen demente og har trukket seg?

Videre: Kanskje noen har blitt bedt om å strykes fra denne listen?

Hvorfor kommer ikke de som går rundt med lister (de samme hver gang) inn i «min/vår» oppgang for å få en underskrift? Er det de samme som blir besøkt hver gang?

Videre sitert fra din artikkel: «I følge denne innkallingen, forstår jeg det slik at de som ikke deltar i den digitale generalforsamlingen, heller ikke kan kommentere eller komme med benkeforslag».

Vi kan selvfølgelig kommentere og komme med benkeforslag. Kommentarer og benkeforslag kan vi legge i postkassen til styret mellom kl. 10:00 f.k. mandag til tirsdag kl. 14:00. Andelseiernes anonymitet ivaretas. Så får vi tilbake kommentarer og benkeforslag, og så går vi til valg ved å stemme på de saker vi ønsker, ved å legge våre valg (på papir) i samme postkasse som tidligere, torsdag mellom kl 10:00 - 20:00. Alt i uke 35. Enkelt og greit.

Som medlem i styret Åsane Helselag/Nasjonalforeningen for folkehelsen, strever vi med akkurat det samme som Rosenkilde Borettslag, nemlig å avholde vårt årsmøte. Vi har mange eldre medlemmer. Vi skulle hatt årsmøte i mars, men nå blir det i september. Dette ut fra lover og regler som gjelder i vårt demokrati. Demokratiet opprettholdes i Rosenkilde Borettslag ved å følge de lover og regler som gjelder.

Vi takker herved styret i borettslaget som gir oss to valgmuligheter i forbindelse med avholdelse av Generalforsamlingen hvor vi kan kan komme med kommentarer og benkeforslag, ta våre valg, både på papir og digitalt. 

 

Andre saker