Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BYBANEN: Meningene er mange. APs Even Sørland og Lillian Vangberg skriver debattinnlegg. 

Debatt:

Tenk stort i Tertneskrysset

«Vårt råd til byrådet er: Tenk stort!»

Leserinnlegg:

Det har kommet nesten 300 høringssvar med spørsmål og innvendinger til de nye utredningene om bybanetraseen i Åsane. Spesielt strekket fra Eidsvåg til Tertneskrysset har med god grunn fått mye oppmerksomhet. Vårt råd til byrådet er: Tenk stort!

Snart kommer planleggerne med sine nye vurderinger. Vi tror det vil være et nyansert faglig innspill – på grunn av det store engasjementet i høringen, men også fordi dagløsning gjennom Ervik og flytting av stoppet sørover og vekk fra Tertneskrysset aldri har vært noen politisk bestilling.

Debatten så langt i høst har gått på å belyse negative følger av traséalternativet. Det har vært en viktig runde. Nå må diskusjonen komme tilbake på det sporet den burde vært på – nemlig hvordan vi best får fram de positive effektene av banen også i Åsane.

For oss handler dette om å svare på tre spørsmål:

Hvordan skal banen funke for hele Åsane? Banen skal ikke erstatte bussen, den skal gjøre bussen bedre. En god kobling mellom buss og bane er kjempeviktig. Et stopp i Tertneskrysset blir et effektivt knutepunkt for Tertnes, Ulset og Rolland. Stoppet i det nye alternativet blir en bakevje.

Hvordan fikser vi fortidens synder? Vi gjør noe med dem. At det er støy og støv i Tertneskrysset i dag, er ikke en grunn til å legge stoppet et annet sted. Tvert imot, dette er sjansen vi får! Med et bybanestopp her og godt samarbeid mellom kommunen og driftige utbyggere, vil det lønne seg å rydde opp i støv og støy for å bygge arbeidsplasser og boliger ved stoppet.

Hvordan bygger vi en bydel for framtiden? Dagens byråd stiller med rette strenge krav til en nødvendig fortetting: Det skal være bra å bo litt tettere, og byutviklingen skal være samfunnsbygging med god styring på hvor det bygges ut. Hele poenget med en sånn politikk er å ikke fortsette å bygge ned nye områder. Vi må ta vare på naturen vi har igjen i bydelen vår. Asfaltjungelen i sentrale Åsane har mer enn nok plass, og Bybanen er virkemiddelet vi trenger for å kunne ta all den plassen i bruk. Da kan vi ikke bare lete etter enkle og billige løsninger – vi må finne de gode.

Vi må ikke miste av syne grunnen til at vi bygger bane til Åsane: Den er en investering som skal tilføre noe nytt og positivt for hele bydelen, og samtidig ta vare på nærmiljø og natur. Det får vi til, hvis vi bare tenker stort nok når vi vurderer hvor banen skal legges.

Les også disse sakene:

https://www.aasanetidende.no/nyheter/2020/10/26/naa-krever-han-folkemoete-om-ervik-anbefalingen-kommunen-har-opptraadt-ekstremt-kritikkverdig/

https://www.aasanetidende.no/nyheter/2020/10/29/vi-prioriterte-de-som-ble-sterkest-beroert/

Even Sørland, leder i Åsane Arbeiderparti

Lillian Vangberg, bystyremedlem Ap

Andre saker