Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Petter L. Espeland vil ha debatt om denne eksisterende skinnegangen fra jernbanestasjonen til Bontelabo, som han mener kan forlenges til Åsane. (Foto: Privat)

  • Jernbanetraseé fra togstasjonen til Bontelabo, kan lett forlenges til Åsane sentrum, mener Petter L. Espeland.

Foreslår lyntog fra sentrum til Åsane

Under hele denne debatten har det ligget en ubrukt trase som går helt fra jernbanestasjonen til Bontelabo. Her går skinnegangen uten å berøre verken Bryggen, Torget eller sentrumskjernen for øvrig.

Striden om bybane-traseene har blitt et rot uten sidestykke. Hver minste bit av traseen skal diskuteres i årevis, og det dukker stadig opp problemer, som den nylige konflikten med Bane NOR. Klart størst oppmerksomhet har blitt gitt til striden om traseen gjennom sentrum: Bybanetunnel fra sentrum versus bane over Bryggen. Det har utviklet seg en ensporet skyttergravskrig der ingen vil belite seg. Kanskje er ingen av løsningene særlig gode?

Begge de foreslåtte traseene kommer til å bli både dyre og langsomme. Samtidig vil de bidra til store og unødvendige inngrep i sentrumsområdet, noe Byantikvaren også har påpekt.

Under hele denne debatten har det ligget en ubrukt trase som går helt fra jernbanestasjonen til Bontelabo. Her går skinnegangen uten å berøre verken Bryggen, Torget eller sentrumskjernen for øvrig. I stedet for å la denne tunnelen ligge brakk, kan vi la den fortsette til Åsane – og vipps: Vi kan reise mellom Åsane og sentrum på fem minutter!

Dette er ikke en ny idé. Media har skrevet om det før, og deler av bystyret var positive for noen år tilbake. Så ble det gradvis dysset ned, og bybanens lobbyister, som har lagt mye tid og prestisje i de mer kjente bybane-alternativene, vil nok ha det til at «toget er gått». Men hvorfor skulle det mest åpenbare alternativet dysses ned?

Å bygge bane og å ekspropriere tomter i sentrumskjernen er dyrt, og når man slipper det, så vil det gjenspeiles i kostnadene. Samtidig finansieres jernbanen av staten, slik at man kan prioritere lokale midler på noe annet.

Tallet på stopp langs ruten vil riktignok være færre enn med et saktegående bybanealternativ, men slik må det være for å holde reisetiden nede. Vi må derfor beholde de fleste bussrutene, som jo får bedre kapasitet når mange velger toget. Åsane har også konsentrert befolkningstetthet rundt endestoppet og færre innbyggere langs traseen, i motsetning til bybanen som går mot Flesland. 

Dette forslaget representerer altså en miljøvennlig og smidig løsning for framtiden, som er raskere, rimeligere og mer skånsom for sentrumsområdet enn dagens splittende og problematiske forslag til bybanetraseer.

Altfor lenge har dette alternativet blitt ignorert. Vi må rett og slett få denne løsningen på banen!

Av Petter L. Espeland, lærer og engasjert bergenser

Relaterte saker