Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Et lokk over motorveien en spennende idé, og burde vært jublet for at politikerne. Det kunne redusert forurensingen fra biltrafikk og skapt et bærekraftig bomiljø.

Leder:

Dette er innbyggernes eneste mulighet til å få Eidsvåg tilbake

Eidsvåg var sentrum i Åsane kommune, og det var i det gamle kommunehuset ved motorveien at avgjørelsene ble tatt inntil 1972.

Fagetaten, Byrådet og Fylkesrådmannen advarer sterkt mot et lokk over motorveien i forbindelse med bybaneutbyggingen og trekker fram tre hovedgrunner; det vil forsinke byggingen av bybanen til Åsane, øke kostnadene betraktelig og det kan føre til økt forurensing i Jordalsvannet. I aller verste fall setter det hele bybanen til Åsane på spill, mener byråd Thor Haakon Bakke. Disse argumentasjonene veier selvsagt sterk, men er tilbakevist av Multiconsult på oppdrag fra Eidsvåg senter.

Bybanen skal nemlig gå i den eksisterende motorveitraseen i Eidsvåg og møte en ny E39 ved Erviktunnelen, noe som vil føre til ytterligere kjørefelt og kryss i allerede sterkt trafikkerte Eidsvåg. Løsningen omtales som et nytt Danmarksplass av beboerne, som er sterkt i mot planene. 1000 mennesker har allerede signert underskriftskampanjen til ildsjelene i bydelens gamle historiske sentrum.

For Eidsvåg var sentrum i Åsane kommune, og det var i det gamle kommunehuset ved motorveien at avgjørelsene ble tatt inntil 1972.

Så ble det laget en motorvei som delte det historiske sentrumet i to. Man kom raskere til byen og raskere til Åsane. Men så er det også nettopp denne motorveien veldig mange utenfor bydelen forbinder med Åsane. Nå hadde vi sjansen til å beholde motorveien og samtidig få folk på andre tanker. Men det ser mørkt ut.

At Eidsvåg-beboerne ønsker et lokk over motorveien er veldig lett å forstå. Dette er innbyggernes eneste mulighet til å få Eidsvåg tilbake med åpne byrom, og det er også i tråd med ønske om at bybanen skal bidra til byreparasjon. Det har man nå en unik mulighet til.  Fagetat, byråd og fylkesrådmenn advarer. De mener altfor mye står på spill, og frykter bybanen kan ryke om man nå går inn og bestemmer seg for et lokk over motorveien.

Vi tror ikke bybanen står på spill fordi et betydelig boområde i bydelen ønsker å ta Eidsvåg tilbake. Faktisk er et lokk over motorveien en spennende idé, og burde vært jublet for at politikerne. Det kunne redusert forurensingen fra biltrafikk og skapt et bærekraftig bomiljø. Mulig lokket forsinker bybanen til Åsane. Kan hende det er dyrere. Men det er verdt å vente på. Dette handler om en utbygging vi skal ha glede av i mange generasjoner.

Og når 1000 mennesker avgir sin underskrift og en rekke støttegrupper har engasjert seg, så bør politikerne lytte når saken trolig skal opp til behandling i bystyret allerede neste uke.

Men trolig følger Bystyret anbefalingene fra Byrådet, hvis ikke innbyggerne får politikerne på andre tanker.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker