Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Dette bygget skal inneholde Familiens hus. Nå lanseres også ideen om en ungdomsklubb i gamle Åsane vgs. (Foto: Erik Madsen)

Her bør det komme ungdomsklubb

En slik klubb blir et møtested mellom ungdommer, ansatte fra Familiehuset og ansatte fra Åsane nye skole/kulturhus, og innfrir kommunens ambisjon om en type lavterskel tverrfaglig fellesskap og nærhet til ungdommen, skriver Johan Peter Magnus fra Nyborg i dette innlegget.

I Åsane bor det 3202 mennesker mellom 13-19 år. De har siste året fått mye oppmerksomhet fordi noen få prøver ut og passerer grensene for hva som er lovlig. Mens de kanskje kunne fått mere oppmerksomhet for hva de alle sammen først og fremst er, nemlig Åsane’s rikdom og fremtid.

Både hjemme og på skolen får ungdommen omsorg og støtte i sin læring, utvikling og modning. Ungdommen har større valgmuligheter enn tidligere, de får verden inn gjennom skjermen og de blir tidligere moden. Men samtidig som ungdommens største oppgave er å bli selvstendige, er de det meste av døgnet underlagt andres premisser. Derfor mener jeg noe av det beste vi kan gjøre for ungdommen er å sørge for at de har trygge innendørs fristeder der de kan treffe hverandre, og ikke minst treffe og utvikle seg selv, gjennom andre.

Jeg tror ikke det er fare for at vi allerede har gjort for store felles investeringer i disse 3202 menneskene. Det vil ikke skade med flere møtesteder for ungdom. Vi voksne har våre muligheter. Vi «går ut» og prater, spiser og hygger oss. Vi har råd. Det er vår bydel og vår by. Vi har mange treffsteder å velge mellom. Hvor går ungdommen?

Kommunen satser sterkt på dypere samarbeid mellom etater og profesjoner. Alt henger sammen. I planen «Bergens barn - byens fremtid» er det sentralt at helsefremmende og forebyggende arbeid blir gjort i nærmiljøet der barn og unge lever og oppholder seg. Tverrsektoriell innsats er en forutsetning for å lykkes enda bedre med ungdomsarbeid i Bergen, heter det et sted.

Nå skal kommunen bygge et Familiens hus i den gamle Åsane vgs. Her skal barneverntjeneste, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, barne- og familiehjelpen og ergo/fysioterapitjenester til barn og unge samlokaliseres, mens skoler og kultur er lagt til andre bygg. Rimeligvis kan ikke samlokaliseres.  Det nye skole/kulturbygget i Åsane skal være hjertet i nærmiljøet, mens Familiehuset, for å holde meg til metaforen, også  blir et viktig organ for at hjertet skal pumpe og nærmiljøet skal blomstre.  

Hva om det i Familiens hus også bygges en klubb til ungdom, en «after-school» klubb med leksehjelp, aktiviteter og mat på programmet. Vi har flere organisasjoner for ungdom i Åsane, og fine tilbud i det nye skole/kulturhuset. Men vi trenger et sted hvor det sosiale er hovedsaken, hvor maten er billig og hvor det er høyt under taket og moderate prestasjonskrav. En slik klubb blir et møtested mellom ungdommer, ansatte fra Familiehuset og ansatte fra Åsane nye skole/kulturhus.  En slik klubb innfrir kommunens ambisjon om en type lavterskel tverrfaglig fellesskap og nærhet til ungdommen.

Kvalitet, orden og et positivt miljø på en slik klubb forutsetter profesjonelle miljøarbeidere som arbeider hånd i hånd med lønnede ansatte fra Familiehuset og fra nye Vgs. Det er selvfølgelig ingen grenser for hvordan også denne klubben over tid kan utvide konseptet, med bidrag fra ungdommen, kunstnere, foredrags- og kursholdere, besøk fra næringslivet og som lokal arbeidsformidler for 13-18. Natteravner, Røde Kors, nærpolitiet og andre organisasjoner kan komme innom og bidra til miljøet. Her kan skole-, kultur- og helseetaten møtes med ungdommen i midten, i en uformell atmosfære med gode vekstforhold for tillit. Mulig «konkurranse» mellom Familiehuset med klubb og det nye skole/kulturbygget, vil gi god synergi, puste- og albuerom. 

Av Johan Peter Magnus, Nyborg

Andre saker