Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – Det er trist for beboernes fysiske og psykiske helse at omsorgen ikke påser at isolasjonen brytes, skriver Peer F. Jarnung i dette innlegget. (Foto: Thomas Gangstøe)

– Det er trist for beboernes fysiske og psykiske helse

Jeg bor i en omsorgsbolig, en del av et seniorsenter. Her er beboerne i en situasjon hver dag, ja, hele året som er like lukket som under pandemi – nedstengingen, skriver Peer F. Jarnung i dette innlegget.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har sett på ulike sider av hvorledes «nedstengingen av Norge» har påvirket landets innbyggere på ulike måter. I den siste rapporten tar den for seg hvordan den mentale påvirkning har vært. Vi ser at politikere, fagfolk, interessegrupper og fagforeninger er opptatt av barn, skoleelever, studenter og yrkesaktive og deres psykiske helse og at «nå må det settes inn omfattende tiltak». Ikke et ord om eldre vektlegges på samme måte!

Jeg bor i en omsorgsbolig, en del av et seniorsenter. Her er beboerne i en situasjon hver dag, ja, hele året som er like lukket som under pandemi – nedstengingen. Det er trist for beboernes fysiske og psykiske helse at omsorgen ikke påser at isolasjonen brytes. «Folkehelse i sin fulle bredde» jobber jeg med hver dag som leder av Friidrettskretsen i Hordaland (HFIK), og vi, som er frivillige, legger omfattende planer og iverksetter mange ulike tiltak for at tilbudene våre skal bedre folks helse både fysisk og psykisk. Derfor synes jeg det er trist at man i alle ledd i eldreomsorgen så altfor ofte glemmer de mange «eremittene» og lar dem leve lik en «pandemi-tilværelse».

Jeg har etterspurt mange med ansvar for tunet der jeg bor hvorfor man ikke gjør flere tiltak. Svarene er de samme hver gang: «Fellesstuen i andre sentre har tilgang til heis» «Folk kommer ikke» «Vi har forsøkt, men når ikke frem». I naborommene til «vår» stue er det blitt etablert et tilbud, der folk hentes og aktiveres hele dagen av hyggelige aktivitører. Altså benytter de en bil for å hanke inn kundene!

Jeg har levert inn en liste over forslag til de som driver tilbudet på senteret i dag, Etat for aktivitet og Mestring (EAM), der jeg blant annet foreslår å legge middagstilbud og andre aktiviteter til de dager Servicebussen går. Jeg foreslår også å øke tilbud om at  sunne og varierte måltid serveres tre ganger i uke og middag serveres til en tid på dagen som mer harmonerer med hva arbeidsfolk har vært vant til i sine yrkesaktive liv.

«Omsorgs-begrepet» skaper forventninger og følt trygghet hos oss som bor her og våre familier.  På et senter, som benytter dette begrepet, er det viktig at alle som jobber der har en felles forståelse av hva dette oppdraget innebærer. Når man omorganiserer og skiller ut en ny etat (EAM) kan det lett medføre at deling (delegering) bli pulverisering. All forskning viser at det er viktig å motivere til fysisk aktivitet og sosial omgang. Følgelig bør alle på senteret stimulere og motivere beboerne til aktiv deltagelse. Pleierne som besøker beboerne opp til flere ganger hver dag bidrar. Det tar jo ikke ekstra tid og man kan fange opp behov og ønsker om praktisk bistand. Det må gripes tak i de konklusjoner som kommer frem i rapporten.

Vi har alle eldre egne behov og dette kan man ved de daglige besøk fange opp og kommunisere. Om man fortsetter som nå, vil de eldre fortsette isolasjonen, livskvaliteten forringes raskt, - både psykisk og fysisk. De ulike seniorsentrene har ulike utfordringer, derfor nytter det ikke med blåkopier.

Det sies fra EAM at de tenker «utenfor boksen, er kreative og endringsvillige»! På bakgrunn av den siste delrapporten bør dette bevises med praktiske håndgrep umiddelbart. Jeg er ikke optimist i så henseende, men håper jeg tar feil.

Av Peer F. Jarnung Åstveittunet

Andre saker