Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – Har Arbeiderpartiet brukt opp alt sitt handlingsrom økonomisk og tidsmessig i Sandviken?, spør beboer og grunneier Jan Olav Jørgensen i Eidsvåg. (Foto: Thomas Gangstøe)

Vi bare lurer, byrådsleder Valhammer

I Eidsvåg har Arbeiderpartiet stått bom fast på en løsning som hverken beboere, landbruket eller næringsinteressene i nærområdet vil ha, skriver Jan Olav Jørgensen i dette inlegget.

I januar 2018 vedtok bystyret at Fløyfjellstunnelen skal forlenges fra Sandviken til Eidsvåg. Nærområdets kamp i Sandviken førte frem. Ytre Sandviken skal slippe plagene fra motorveiens støy og støv. Kostnaden trodde man den gang ville være rundt 1 milliard kroner. I den politiske kampen var det Arbeiderpartiet med frontfigur Geir Steinar Dale som ledet an for å få forlenget Fløyfjellstunnelen.

I dag er kostnadsestimatet gjort til skamme. Eller kanskje det ikke var forventingsrette estimater inkludert risikomargin den gang ettersom Statens Vegvesen faktisk ville ha denne løsningen? Kostnaden skal nå ligge på 2,5 ganger det man trodde i 2018, altså ikke mindre enn 2.500 millioner kroner. Sannsynligvis blir det enda mer før planlegging og bygging er ferdig. Og bybanen til Åsane vil stå ferdig først i 2031, årevis etter den kunne stått ferdig uten forlenget Fløyfjellstunnel.

Vi får håpe det er verd det.

På Hylkje har byrådsleder Valhammer nå vært og gått frem og tilbake over motorveien. For å vise støtte til kampen for å få ny vei mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbroen inn i NTP. Arbeiderpartiet er altså igjen engasjert. Samtidig virker det som om Valhammer ikke hadde behøvd å kjempe denne kampen om han ikke hadde gitt etter for byrådskollega MDG sine krav om å få to av fire kjørefelt på den nye veien som kollektivfelt; uten dette kravet ville veien antakelig allerede være inne i NTP fra regjeringens side.

I Ervik støttet etter hvert Arbeiderpartiet beboernes ønske om en annen trase for bybanen. Merkostnaden var denne gang mer beskjedne 100 millioner.

I Eidsvåg har Arbeiderpartiet stått bom fast på en løsning som hverken beboere, landbruket eller næringsinteressene i nærområdet vil ha. Eller miljøvernorganisasjonene for den saks skyld. Begrunnelsen er at det ikke kan tapes tid på planlegging og bygging av bybanen, og at det for enhver pris ikke må koste noe ekstra i Eidsvåg ut over billigste løsning som fagetaten i alle fall tror at de har kommet opp med. Ikke i det hele tatt er det gehør for parallell behandling av en løsning med langt miljølokk som alle disse gruppene i nærområdet ønsker, en parallell behandling som i realiteten har støtte fra 33 av 67 bystyrerepresentanter. Og hvor Multiconsult endatil har anvist en mulig detaljert løsning som de mener samlet sett kan bygges på omtrent samme tid og til ikke høyere samlet kostnad.

Hva er grunnen til dette, Valhammer? Er det for få velgere å hente i Eidsvåg? Har Arbeiderpartiet brukt opp alt sitt handlingsrom økonomisk og tidsmessig i Sandviken? Eller er det slik at dere egentlig er enige med nærområdet som dere har vært i Sandviken, på Hylkje og i Ervik, men at dere ikke tør å ta kampen med betongpartiet MDG i en skjør byrådskoalisjon? Vi bare lurer, og vi spør.

For ordens skyld: Jeg bor i Eidsvåg, eier berørt næringseiendom i Eidsvåg, og eier bedrifter som er lokalisert med arbeidsplasser i Eidsvåg.

Av Jan Olav Jørgensen

Relaterte saker