Lokalavis for Åsane og omegn!
  • LIDD: Vi i Åsane skal ikke ofre oss og godta dårlige løsninger. Vi har ventet lenge nok, og lidd lenge nok med en motorvei som har revet bydelen vår i to. (Foto: Privat/Erik Madsen)

Debatt:

– Vi har lidd lenge nok med en motorvei som har revet bydelen vår i to

– Bakke må tørre å stå sammen med oss åsabuer i kampen for å få hele motorveien ut av dagen - enten løsningen er tunnel eller lokk.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke viser gjerne til Star Wars-universet når han hevder at mennesker, ikke parkeringsplasser og bilkøer, er interessant. Bakke liker å fremstå som visjonær med Star Wars-referanser. Han viser til verdier i MDG som jeg gjerne kan slutte meg til.

Når vi ser på byrådets behandling av bybanen gjennom Åsane, er det heller lite visjonært. For både Grete Line Simonsen fra Venstre og Bakke virker fremdrift viktigere enn noe. Kortsiktig hensyn til praktisk og politisk gjennomførbart trumfer viktigere perspektiv, som langsiktig reparasjonen og investering. For et historisk infrastrukturprosjekt som bybanen er jeg skuffet over manglende ambisjoner - for en som ønsker å framstå som visjonær, er dette kortsiktig.

Vi har sett tydelig et mønster der byrådspartiene, særlig anført av ovenfor nevnte i MDG og Venstre, skjøv NTP foran seg, og manet til frykt for at uenigheter ble omkamper, og at omkamper ødela for kommunens tilgang til statlige midler. Med denne retorikken blokkerte byrådet viktige diskusjoner, og den stoppet dem fra å makte å lytte til befolkningen. For dem ble å ikke lytte en slags politisk bragd.

Vi har opplevd dette i Ervik, der byrådet forsøkte å presse gjennom et annet alternativ uten politisk behandling. Da var det bare på grunn av brennende engasjement fra oss åsabuer, og særlig innbyggerne i Ervik, at saken fikk et godt utfall. Nå ser vi det samme i Eidsvåg, og kampen er anført av innbyggerne der.

Dessverre virker det som at det er større prestisje for Bakke å bare klare å få gjennomslag for de planene han har fått på bordet, koste hva det koste vil. I prosessen mister han dem som er berørt av syne. Slik fremstår det i hvertfall når Bakke fortsetter å bruke retorikken om at all diskusjon fører til omkamp og truer gjennomførbarhet til å kvele diskusjon og politisk prosess. Men vi i Åsane forstår at det byrådet kaller omkamp i realiteten er viktige politiske diskusjoner og en del av normale beslutningsprosesser. "Omkamp", det er hensynet til oss.

Åpen diskusjon og åpenhet rundt beslutningsprosesser er demokratiets styrke, og når man ikke makter åpne diskusjoner, skyldes det manglende demokratisk sinnelag og manglende politisk vilje til å ta inn over seg andres perspektiv. Og vi kjenner godt på at det er våre stemmer, våre interesser, vår erfaring og vår kunnskap han ikke vil ta inn i prosessen.

Vi forstår godt Bakkes bekymring for at staten ikke skal ta sin del av regningen. Vi har også hatt en slik bekymring. Derfor har det vært ekstra skuffende at byrådet velger å behandle det som om at det er hensynet til oss som er problemet. Byrådet kommer uansett ikke til å stå sterkere overfor regjering og storting, når de leverer infrastrukturløsninger som er upopulær blant dem som bruker det. Erfaringen fra nåværende NTP er tross alt at omfattende infrastrukturprosjekter kan få støtte om bare de er nødvendig - og at det nytter å heve stemmen!

I kampen for å få støtten vi trenger og fortjener fra staten, burde vi stå sammen, innbyggerne i Åsane og byrådet. Vi i Åsane skal ikke ofre oss og godta dårlige løsninger. Vi har ventet lenge nok, og lidd lenge nok med en motorvei som har revet bydelen vår i to. Og vi i Åsane vet også godt at den bybanen og den nødvendige reparasjoner bydelen vår trenger, også er en god fremtidsrettet infrastrukturinvestering og byplanlegging. Dette kan også regjeringen forstå, så  dette er også nøkkelen til å vinne plass i NTP. Men dette vil kreve at byrådet står samlet med oss i Åsane og Eidsvåg og våger å tenke større.

Jeg håper Bakke tar seg en pust i bakken og finner tilbake visjonene han liker å snakke om og reflekterer over hva dette vil si i politisk praksis. Vi simpelthen kan ikke la denne muligheten til en historisk reparasjon i Eidsvåg gå oss forbi! Eidsvåg fortjener det, Åsane fortjener det - og Bergen fortjener det. Jeg håper han finner det i seg å ta side med folket i Åsane og Eidsvåg, og klarer han det, kan vi kjempe kampen sammen for å gjøre bybanen og E39 gjennom Eidsvåg til det byutviklings- og miljøprosjektet det burde være.

Dette betyr på et minste minimum at det ikke må være noe som ødelegger for miljøet i bydelen - altså ingen motorveibro over vestsiden av Jordalsvatnet! Men skal det være i nærheten så visjonært som Bakke ønsker å være - så visjonært som Åsane fortjener - må han også tørre stå sammen med oss åsabuer i kampen for å få hele motorveien ut av dagen - enten løsningen er tunnel eller lokk. Da kan heller byråd og åsabu må stå sammen i kampen om kampen for de statlige midlene som kan gi byen vår den reparasjonen av Eidsvåg vi fortjener.

Av Jonas Svendsen

Åsabu og vara i Utvalg for miljø og byutvikling for Rødt

Andre saker