Lokalavis for Åsane og omegn!
  • 31 personer er tatt for bruk av håndholdt mobil under kjøring. Men slipper man for billig unnan med tre prikker og 5000 kroner i bot? (Foto: Thomas Gangstøe)

     

LEDER:

Burde man miste lappen etter to ganger?

Når tallet på de som virker å gi blaffen, er så høyt, burde det i seg selv være en god nok grunn til å øke bøtesatsene og prikkbelastningen.

I løpet av de siste ukene har UP hatt to adferdskontroller, hver på to timer, i Steinestøveien på  Hylkje. Resultatet har vært nedslående. Til sammen 31 bilførere ble tatt for å bruke håndholdt mobil under kjøring. På en vei hvor det sørgelig nok har vært en rekke alvorlige ulykker over flere tiår, er dette skremmende. Politiet ser alvorlig på det store antall bøter, men er ikke overrasket. I følge UP-sjef Terje Oksnes er det dessverre ikke uvanlig at så mange blir tatt som ved disse to kontrollene i Steinestøveien.

Altså kjører det rundt rundt 10 førere per time, som potensielt kan miste kontrollen over kjøretøyet sitt fordi de skriver en SMS, finner en ny sang på Spotify eller ringer hjem for å si at de er på vei.

Som Oksnes sier, skal det svært lite til før du mister kontrollen, og kanskje er du ikke klar over det selv før bilen ligger i grøften.

Spørsmålet er hva som er årsaken til at så mange velger å trykke på telefonen, når de aller fleste bileiere har installert bluetooth automatisk i kjøretøyene sine. Trolig fordi de tenker at de ikke blir oppdaget, og at det går bra. Ja, stort sett går det bra, men ikke alltid. Kanskje tenker de også at en bot på 5000 kroner er overkommelig?

Altså kjører det rundt rundt 10 førere per time, som potensielt kan miste kontrollen over kjøretøyet sitt fordi de skriver en SMS, finner en ny sang på Spotify eller ringer hjem for å si at de er på vei.

Ved overgangen 2019-2020 ble bøtene for bruk av håndholdt mobil under kjøring tredoblet her i landet, og prikkbelastningen økte til tre. Ved åtte prikker mistet man kjøreretten i minst seks måneder. Det burde være skremmende nok for de fleste, selv om faren for å miste kontrollen i en 60-sone eller på en motorvei burde vært motivasjon i seg selv for å ikke bruke håndholdt mobil. Når tallet på de som virker å gi blaffen, er så høyt, burde det være en god grunn til å øke bøtene og prikkbelastningen. Kanskje bør man få fire prikker på førerkortet om man blir tatt, slik at man får inndratt førerkortet i seks måneder om man blir oppdaget enda en gang. Det ville trolig gitt effekt. Og bøter på 10.000 kroner for å sette andre i indirekte fare, burde være et minimum.

Skal man få redusert problemet med mobilbruk på motorvei, må det svi mye mer om man blir tatt, enn det gjør i dag.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker