Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ER ÅSABUEN LAT? Ja, mener innsenderne av dette leserbrevet.  

Parkeringsbrølet ved Åsane Arena

4 av 10 som parkerer på de to parkeringsplassene ved Åsane Arena bor under 3 km fra anlegget. 2 av 10 bor i selve Myrdal. Det vil si under 1 km fra Åsane Arena. Er du overasket?

Det er ikke vi. Fremtind Forsikring har tidligere samlet inn trafikkdata fra 20.000 biler. Her er tallenes tale klar - 60% av alle kjøreturer er på under 5 kilometer, mens 75% er under 10 kilometer.

Undersøkelsen ved Åsane Arena ble utført ved at vi registrerte alle bilnumre som deretter ble sjekket opp mot Vegvesenets offentlig tilgjengelige database. Tidsrommet for registreringen var kl. 19:00 en tilfeldig hverdag. Parkeringsplassene var fulle.

Er åsabuen lat? Ja, vi er omtrent like late som resten av Norges befolkning. Vi velger å kjøre turer på 2 til 3 kilometer fordi vi vet at det alltid er ledig parkering i nærheten av Åsane Arena. Noen har så stor forkjærlighet til bydelen sine kjøpesentre, at de velger å feilparkere ved Åsane Kulturhus i stedet for å benytte seg av 3 timers gratis parkering ved sentrene. At prisen for å parkere her er 900 kroner syntes ikke å skremme vekk de som vil parkere like ved hallen.

Dersom man skal bygge nytt parkeringshus ved hallene, så vil det naturligvis medføre at det innføres parkeringsavgift. Vårt forslag er at man innfører denne avgiften allerede nå. Dette vil trolig medføre at de som bor i umiddelbar nærhet til hallene velger å bruke beina, noe som trolig vil frigjøre betydelig parkeringskapasitet. Alternativet er å bygge ut gratis parkering slik at skattebetalerne kan betale for alle oss som bor på Myrdal. Da tenker jeg selvfølgelig også parkering til våre gjester.

Av Terje Oseberg Askeland og Nils Øyvind Hansen

Andre saker