Lokalavis for Åsane og omegn!
  • En oppgitt Morvik-beboer har igjen kontaktet ÅT etter at det så slik ut som følge av at Bir kansellerte tømmingen mellom 10 og 24- mai. Les Bir sitt svar i saken. (Foto: Privat)

Slik svarer Bir på kritikken fra Morvik-beboer

En oppgitt Morvik-beboer har igjen kontaktet ÅT etter at det så slik ut som følge av at Bir kansellerte tømmingen mellom 10 og 24- mai. Les Bir sitt svar nederst i saken.

– Resultatet i bilde snakker for seg selv. De fleste bosspann er nå så fulle at man ikke kan lukke de. Fuglene har allerede hatt fest. For oss som har små barn, noe mange her i gaten har, holder det ikke å hoppe over en tømming. Jeg syns svaret fra Bir var altfor tynt.

Det sier en Morvik-beboer. Bir, ved Tina Skudal, mener at mange ikke har behov for tømming hver uke: noe som her er tydelig at ikke stemmer, skriver Morvikdamen i en melding til ÅT.

Hun skriver videre at de er mange småbarnsforeldre og flere med hunder i nabolaget.

– Dette er også med på å fort fylle opp et spann på 140 L. Jeg mener BIR skulle tømt bosset dagen etter da det falt ut på grunn av 17.mai.  Når bosset flyter slik, skaper det et lite hyggelig syn. Jeg og min familie har måttet kjøre andre plasser for å tømme boss. Det synes jeg er unødvendig, skriver beboeren.

Lite hyggelig syn 

Bir peker på i sitt svar at i gjennomsnitt tømmer en BIR-kunde bosspannet på 140 liter hver tredje uke og renovasjonstjenestene er justert etter husholdningenes behov.

– Om en tømming som faller på en offentlig fridag ikke blir erstattet, gir det erfaringsmessig få utfordringer i hjemmene og lite forsøpling i gatene. Likevel, vi er enige i at all forsøpling er grisete å se på, og et lite hyggelig syn, skriver Tina Skudal, kommunikasjonsrådgiver, BIR AS i en e-post til ÅT.

Skuldal mener at det derfor er veldig viktig å sørge for at lokk på bosspann ikke står åpne og gaper, for da kommer fuglene lett til og drar det fort utover.

– Men, det skal sies at de fleste husholdninger klarer fint «å hoppe over» en tømming. Det gir mindre kjøring og sparer miljøet for CO2, og bidrar til å holde renovasjonsgebyret vårt lavt. Imidlertid, om du ser at du får for liten plass i spannet når vi «hopper over» restavfallstømmingen som falt på en offentlig fridag, ber vi deg om å kontakte oss på bir@bir.no, eller ringe oss på 55 27 77 00.

– Vi vil da jobbe for å finne en løsning som vil hjelpe deg, uttaler hun.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til red@aasanetidende.no

Av

Åsane Tidende

red@aasanetidende.no

Relaterte saker