Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Her forviller mange seg ut på E39. ÅT mener det må gjøres raske tiltak ved gangveien som går under tilførselsveien til motorveien fra rundkjøringen mot Nyborg.

Her må noe gjøres

Når så mange forviller seg ut på motorveien akkurat her, må det gjøres tiltak.

Åsane Tidende har de siste ukene observert, tatt bilder og filmet eldre mennesker på motorveien i Åsane. Det er spesielt ett område som har utmerket seg. Dette er ved avkjørselen fra rundkjøringen Hesthaugveien/Åsamyrane. Under denne er det et lite knutepunkt av underganger, hvor én av dem leder til Åsane storsenter, mens én går til Hesthaugen. Her er også en vei som fører til Rolland og en annen som fører til Åsamyrane. Problemet er at det også er én som leder mot motorveien. Går man fra Åsamyrane eller Rolland og skal til Åsane storsenter, kan det vært lett å ta feil, og vipps befinner man seg i 80-sonen. De aller fleste forstår raskt at de er på ville veier, men ikke alle. Og da befinner man seg plutselig i en farlig situasjon. At det går mot vinter og enda mørkere tider, gjør situasjonen enda farligere.

Like etter denne utgangen fra undergangssystemet, kommer man til en gammel busslomme, som mange bruker for å komme seg til C-feltet om man av en eller annen grunn har tenkt seg dit. Ved denne busslommen står det et skilt som viser at det ikke er lov å gå eller sykle på motorveien, men skiltet er ikke lett å se, og er satt opp som om busslommen fortsatt er i drift. Det er helt sikkert noen som fremdeles setter av folk i busslommen. Men det kan være lett å misforstå hvilken retning man skal gå deretter, spesielt i skumringen.

Åsane Tidende mener det er ved dette punktet hvor flest ender ut på motorveien, spesielt godt voksne og eldre. Vi hører stadig om ungdom som prøver å gå hjem langs Åsaneveien andre steder, men de kommer seg ned enten det er skilt, bom eller ei. 

Det må gjøres tiltak ved gangveien som går under tilførselsveien til motorveien fra rundkjøringen mot Nyborg. For å unngå at fotgjengere forviller seg opp fra undergangen, må det settes opp et skilt som informerer om at det er forbudt for gående og syklende allerede hvor gangveien mot E39 starter. Når så mange forviller seg ut på motorveien akkurat her, må det gjøres grep – helst før vinteren kommer.

En fysisk hindring i form av en lett bom, hvor man i praksis kan gå forbi, men som likevel signaliserer at her bør man holde seg unna, er også et alternativ. Til slutt bør kanskje Åsane storsenter og Horisont også få sette opp et skilt i undergangen, som viser veien til sentrumsområdet.

Av

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Andre saker