Lokalavis for Åsane og omegn!
  •  DELER UT MAT: En dag i uken går med til å dele ut mat til de som av en eller annen grunn har problemer med å skaffe seg nok og riktig mat til seg og sine. (Foto: Helen Toppe er diakonimedarbeider i Salhus menighet.)

– Fantastisk følelse å kunne hjelpe!

Før jul tok Matsentralen en telefon til Salhus menighet. Det var et behov i Åsane for organisasjoner som kunne tilby utlevering av matkasser til trengende. Da tok Salhus menighet ansvar.

– Vi er sikre på at det er et reellt behov når folk tar tak i oss for å få mat. God og riktig mat er blant det som taper kampen om pengene i privat økonomi for de som av ulike grunner har lite. Først må husleien og andre faste utgifter betales, sier Helen Toppe (52).

Hun er bonde, oppvokst i Hordvik og bor på Toppe. Hun begynte 1. november som diakonimedarbeider i Salhus menighet. 

Toppe er med andre ord ny i jobben som diakoniarbeider i Kirken, og er takknemlig for at hun får være med på å dele ut mat til de som trenger det. 

– Dette passet godt inn i tankene våre om at kirken skal være en bidragsyter i vårt nærområde, og få det vi tror på ut i handling, sier Toppe.

Hun forteller at det også var fordi de hadde mulighet. Hun var nyansatt og kunne forme innholdet i sin jobb.

En av få som deler ut

– Dessuten har Bergen kommune hatt som mål å ansette flere diakoner for å nå ut til de som virkelig trenger det. Det virkeliggjør at vi kan gjøre dette arbeidet, sier Toppe.

Salhus menighet er nå en av veldig få aktører som bidrar med matutdeling i Mjølkeråen- området i Åsane.

En dag i uken drar hun og et par andre fra menigheten til Matsentralen på Toppe. Her plukker de ut mat som likevel skal kastes, og fordeler dem i poser som skal gå til dem som av ulike grunner har problemer med å skaffe seg nok eller riktig mat til seg og sine.

Tirsdag var det første gangen de dro ut for å levere fra seg posene med mat til dem som hadde meldt sitt behov til menigheten.

Åsane Tidende var med på plukking av mat på Matsentralen, men var av personvernhensyn ikke med på utkjøring og levering av maten.

Fantastisk å dele ut mat

– Hvordan var det å levere maten til folk?

– Fantastisk! Folk blir kjempeglade. Det er modige folk som har tatt kontakt med oss, modige fordi de våger å melde sitt behov og gjøre noe som gjerne har vært tabu i Norge.

– Bør det være tabu?

– Absolutt ikke! Men den norske tankegangen om at man skal være selvforsynt og at det er ens egen feil om man ikke klarer seg selv, ødelegger kanskje for at folk tør tilkjennegi sitt behov, mener Toppe. Velferdstaten skal jo liksom dekke alles behov, men den gjør ikke alltid det. Det er mange grunner til at folk har dårlig råd. Livet skjer! Det er ikke alltid selvforskyldt, men det skjer oss alle i større eller mindre grad. Vi må bort med pekefingeren og se litt annerledes på det. Det er ingen som taper på dette. Dette er overskuddsmat som til sjuende og sist blir kastet, sier Toppe som syns det er forkastelig at vi kaster så mye mat. At all denne maten blir delt ut til de som trenger en hånd er rett og godt, sier Toppe. 

– Har Kirken brydd seg for lite om de fattige rundt oss, de som sliter i nærmiljøet?

– Nei, jeg vil ikke egentlig si det. Det gjøres utrolig mye bra arbeid i det skjulte. Men folk i menighetene skal ha tid til å gjøre det. Det trengs store mengder frivillige, og slik sett er det begrensning på alt vi kan klare. Alt det vonde vi ser rundt oss kan ta pusten fra oss. Det er lett å bli lamslått, og for å beskytte oss gjør vi ingenting, for behovene er så store.

– Folk er opptatte, gjerne med gode ting, så en kan ikke pålegge folk for mye heller. Men vi kan gjøre det lille vi kan, samtidig som vi tar var på oss selv, mener Toppe som oppfordrer flere organisasjoner og aktører til å gjøre det samme.

– Det å gjøre godt er sunt for oss mennesker. Når jeg som diakon får gjøre dette så er det godt for de som får hjelp, men også for meg som får være med på dette. Gud har gitt oss en enkel oppskrift, sier Helen Toppe - å gjøre rett, vise trofasthet og kjærlighet, og vandre ydmykt med  Gud. Jeg tenker at det gjelder på alle plan i livet, hjemme og på jobb og ute i samfunnet, sier hun. Definisjonen på Kirkens diakoni er kirkens omsorgstjeneste uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Dette omfatter jo masse, også det å dele ut mat til de som trenger det, sier Toppe som sier hun kommer til å bruke denne stillingen som diakon for alt det er verdt.

– Her er det også marked for flere aktører som vil bidra med å gjøre godt, avslutter Helen Toppe.

  • Foto: Helen Toppe er diakonimedarbeider i Salhus menighet. En dag i uken går med til å dele ut mat til de som av en eller annen grunn har problemer med å skaffe seg nok og riktig mat til seg og sine.
SORTERER: – Dette passet godt inn i tankene våre om at kirken skal være en bidragsyter i vårt nærområde, og få det vi tror på ut i handling, sier Toppe.
SORTERER: – Dette passet godt inn i tankene våre om at kirken skal være en bidragsyter i vårt nærområde, og få det vi tror på ut i handling, sier Toppe.
– FANTASTISK:  Folk blir kjempeglade. Det er modige folk som har tatt kontakt med oss, modige fordi de våger å melde sitt behov og gjøre noe som gjerne har vært tabu i Norge.
– FANTASTISK: Folk blir kjempeglade. Det er modige folk som har tatt kontakt med oss, modige fordi de våger å melde sitt behov og gjøre noe som gjerne har vært tabu i Norge.

Av

Sølvi Hagland Skjønberg

Andre saker