Lokalavis for Åsane og omegn!

elvemusling


08.09.2017

199 muslinger funnet død

199 døde elvemuslinger funnet forrige uke. – En varslet katastrofe, sier Tore Haukås.

11.05.2015

Miljødirektoratet sa nei

– Kravet var at vi hadde søkt, og det har vi gjort, sier Edvard Rieber Mohn, etter at Vennelaget for Haukåsvassdraget fikk avslag på søknaden om midler til den planlagte laksetrappen.

24.03.2015

Bygger fisketrapp ved Hylkjestemma

Vennelaget for Haukåsvassdraget planlegger en fisketrapp for å få sjøørret tilbake i Haukåselven. Dette kan bety redningen for bestanden av den rødlistede elvemuslingen.