Lokalavis for Åsane og omegn!

Ventet to timer på politiet

Da Jarl Høva fra Rolland meldte fra til politiet om et innbrudd på Rolland skole, gikk det to timer før patruljen dukket opp.

To ganger i løpet av et døgn oppdaget Høva at det var knust ruter på Rolland skole. Tyver hadde vært inne i bygget. Åsabuen kontaktet raskt politiet.

- Jeg var litt usikker på om gjerningsmennene fortsatt var der, forklarer han.

Høva ventet og ventet på politiet. Først etter to timer dukket patruljebilen opp.

- Skremmende


Åsabuen, som har mange år i politikken bak seg, og som er en ivrig natteravn, synes det er ille at man ikke får øyeblikkelig hjelp når man trenger det.

- Jeg synes det er skremmende at det tar to timer før politiet er på plass. Isolert sett er det uakseptabelt. Det er rett og slett en skam, mener Høva.

Han kritiserer imidlertid ikke politiet i Åsane. De synes han gjør en god jobb.

- Ut i fra de ressursene de har, gjør de en kjempejobb. Men de er underbemannet og de tjener dårlig. Slik situasjonen er nå, skal vi kanskje bare være glad hvis de i det hele tatt stiller opp når det begås et lovbrudd. Så langt er vi dessverre kommet, påpeker Høva som er fullt klar over at politistasjonen tidvis står tom i helgene.

Feile signaler


Åsabuen er også bekymret over hvilke signaler som sendes ut når politiet ikke lenger vil jobbe overtid, og det tar timer å rykke ut til en sak, hvis man i det hele tatt rykker ut.

- De kriminelle får jo nærmest fritt spillerom. De vet at politiet ikke har ressurser nok til å ta dem uansett, mener Høva.

Han tror også mannskapsmangelen går på bekostning av forebyggende arbeid i bydelen.

- Jeg tror ikke politiet, i den situasjonen de er i nå, vil dra rundt på skoler og drive forebyggende arbeid eller kjøre rundt på kveldstid og prate med ungdommer som er ute. Hvorfor skal de gjøre det, når de knapt har tid til å ta telefonen i helgene? De har mer enn nok med å fakke forbryterne.

- Lønnen må opp


Høve er klar i sin tale. Han mener grunnlønnen til nyutdannede må økes fra 280.000 til 400.000 kroner. Han mener også de må tilføres midler for at politiinspektørene kan ansette folk i vakante stillinger. Dessuten må det innføres et kraftig risikotillegg.

- Vi har ikke råd til å la vær. En nyutdannet politiansatt tjener mindre enn de som jobber på McDonalds eller Hennes & Mauritz. Jeg skjønner godt at ingen vil jobbe i politiet da. De har rett og slett ikke råd. Samtidig er det nok av andre jobber, hvor de tjener mer. Her må det satses, slik det ble hevdet i Soria Moria-erklæringen. Hvis ikke vil vi ende opp i et uføre det kommer til å bli tøft å komme seg ut av. Det kommer til å bli lovløse tilstander, frykter åsabuen.