Lokalavis for Åsane og omegn!

Gavepakke til bydelen

– Kommunens hovedansvar er å legge til rette for breddeidretten, sa byråd Henning Warloe da han la frem idrettsmeldingen i går.

Kommunens mål er på typisk bergensk vis ikke å bli størst, men best - spesielt når det gjelder aktiviteter for barn og unge.

 

Nytt og gammelt

 

For å oppnå dette, er det viktig å gi gode rammebetingelser for idretts- og friluftsorganisasjoner gjennom moderne, varierte, fleksible og funksjonelle idrettsanlegg. Satsingen retter seg derfor hovedsaklig mot to områder.
– For det første vil vi videreutvikle eksisterende anlegg, sa byråden.
– Der får vi også mest igjen for pengene. Det andre vi vil gjøre, er å samlokalisere nye anlegg med de eksisterende. Det gir variasjon, bedre tilgjengelighet, muligheter for samarbeid og mer kostnadseffektiv drift.

 

Idrettspark

 

En opplagt kandidat for denne tenkningen er området rundt Vestlandshallen.
– Jeg ser for meg at vi avhender og flytter ut av Åsanehallen. Pengene kan vi bruke til å bygge en ny, større og mer moderne hall i Myrdalsområdet.
Også ishall er en del av disse planene, noe byråden mener vil være en riktig geografisk fordeling med tanke på avstanden fra Åsane til de tre andre isanleggene i Bergen.
– Ishall, flerbruksanlegg for turn og ballsport, samt Åsane stadion og banene, vil til sammen gi en stor og kraftig idrettspark i Myrdal, mente han.

 

Kajakkanlegg

 

Det lenge planlagte kajakkanlagget i Langevannet inngår derimot ikke i byrådens plan for Åsane.
– Vi skrinlegger det nå, sa han.
– Det ville blitt veldig kostbart, og det er også juridiske problemer i forhold til grunneierne. Men vi skal finne en smart plan B.
Fordelen med Langevannet er at området allerede er regulert.
– Da kan det realiseres raskere. Men vi ser nok først og fremst på Nordåsvannet i dag.
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.