Lokalavis for Åsane og omegn!

– På tide med fornyelse

– Behovet for endring og fornyelse var merkbart allerede for to år siden, sier styreleder i Folkeakademiet og tidligere leder av Kulturfestivalen Jan Spjeldnæs (62) til Åsane Tidende.

Kulturfestivalen har røtter tilbake til 80-tallet, da Åsane ungdomslag hadde årlige kulturmønstringer i Åsatun. Fra 1994 kom dette inn i mer faste former.

 

Sikret videre eksistens

 

– Det daværende Åsane kulturkontor tok regien, husker Spjeldnæs.
Festivalen opplevde da en voksende oppslutning, og var svært fornøyd med dette samarbeidet. Etter kommunevalget i 2003 ble bydelsstyrene lagt ned, og kulturkontorene i Åsane og Arna slått sammen til ett kontor.
– I forkant av dette hadde vi registrert Åsane Kulturfestival i Brønnøysund som en egen ideell organisasjon, forteller Spjeldnæs.
Dette ble gjort for å sikre festivalens videre eksistens. Alle frivillige lag sluttet opp om den nystiftede organisasjonen, og det nye Arna og Åsane kulturkontor bidro med økonomisk støtte.

 

Pengejakt

 

Penger ble likevel en utfordring for den unge festivalen, ikke minst på det administrative planet. Kulturkontoret fikk halvert staben sin, samtidig som de skulle serve to bydeler. Mye av arbeidet ble derfor overlatt frivillige hender. Jan Spjeldnæs husker tilbake til en tid da jakten på nok penger gikk på bekostning av arbeidet med programfornyelse. Han er derfor glad for at kulturkontoret nå har fått tilbake det administrative ansvaret for Kulturfestivalen.
De administrative funksjonene ivaretas nå av Arna og Åsane kulturkontor, mens programarbeidet utføres av en egen komite satt sammen av representanter fra både kulturkontoret og det frivillige kulturlivet i Åsane.

 

Kulturfest 09

 

Birgit Kårbø fra kulturkontoret er valgt som prosjektleder for festivalen, som nå heter Kulturfest 09. Spjeldnæs er glad for at kulturfestivalen nå er kommet tilbake til utgangspunktet, der programutvalget kan konsentrere seg om programarbeid.
– De vil velge programmer ut fra søknader og forslag fra de frivillige, sier han.
– Arrangørene vil her ha full mulighet til selv å sørge for at økonomi og markedsføring er i orden – med hjelp fra kulturkontoret.
Sistnevnte vil kunne gi støtte til hvert enkelt arrangement, mens arrangørene selv vil ha det endelige økonomiske ansvaret for sine egne arrangementer. Programkomiteens oppgave blir da å sy det hele sammen, og sikre at ulike arrangementer ikke kolliderer.

 

Buss og bein

 

Som leder av Folkeakademiet er også Jan Spjeldnæs en av dem som leverer programmer til festivalen.
– Vi planlegger et større arrangement for alle lærerne, røper han, og forteller at det også arbeides (sammen med Åsane kunstforening) med et kunstnerisk innslag til åpningen av Åsaneutstillingen, barneteater i samarbeid med Åsane folkehøgskole og et allsangprogram. Det populære «Buss og bein» vil derimot ikke bli en del av festivalen i år.
– Vi har valgt å heller arrangere den populære bussturen som vanlig i begynnelsen av september, forteller Spjeldnæs.
Turen går i år til Osterøy, der det blir flere stopp før turen avsluttes med et besøk til Hamre kirke.


Kulturfest 09: Åsane storsenter, Åsatun, Åsanehallen og flere andre steder 7-15. november. Buss og bein: 13. september ca. kl. 10 ved bussterminalen. Mer opplysninger senere.
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.