Lokalavis for Åsane og omegn!

Buss hvert tredje minutt

Fra høsten 2011 lover Skyss nye stambussruter, nye billettautomater, sanntidsdisplay på holdeplassene, leddbusser med høy kapasitet og stor økning i antall avganger.

Den største nyheten er lanseringen av stambussruter til de bydelene som ikke får bybane.
– Disse bussrutene vil ha høy frekvens, med avganger minst hvert tiende minutt, forteller ruteplanlegger Robert Solend i Skyss.

 

Leddbusser

 

Kapasiteten på hver enkelt buss vil også bli stor, siden det her vil bli satt inn moderne leddbusser. Sammen med nye billettautomater og oppgradering av bussterminalene til universell utforming vil dette gi et langt bedre og mer effektivt bussystem enn det vi kjenner til i dag.
– Vi planlegger også å sette opp displayer med sanntidsinformasjon på enkelte holdeplasser, sier han, og forklarer at dette vil vise faktisk avgangstid for bussen i stedet for planlagt avgangstid.

 

Bussruter på anbud

 

De nevnte stambussrutene vil danne ryggraden i det nye kollektivtilbudet. To av totalt fire stamruter vil dekke Åsane terminal, der den ene vil gå via Eidsvågneset og Lønborg.
– Totalt sett blir det flere avganger og større busser, lover Solend.
– Når starter dere opp det nye tilbudet?
– Oppstarten er planlagt allerede høsten 2011. Nå planlegger vi nye ruter, slik at vi kan kunngjøre anbudskonkurranse til våren.
Ulike busselskaper vil der komme med sine tilbud, før Skyss vil plukke ut en vinner.
– Vi eier bussanlegget og de fleste holdeplassene, men busselskapet som vinner anbudet må selv holde seg med busser, sier han.

 

3 minutter å vente

 

I utgangspunktet ønsker Skyss å få til ruter med ti minutter mellom avgangene innenfor åpningstiden til kjøpesentrene, og 15 minutter senere på kvelden. Med to stamlinjer til Åsane terminal, vil det her bli snakk om fem minutter mellom hver avgang. Reisetiden fra Åsane til sentrum vil ligge på i overkant av 20 minutter. Til gjengjeld blir det nesten ingen ventetid.
– I rushtiden vil det faktisk gå buss fra Åsane terminal hvert tredje minutt, sier han.
– Da er det ikke lenger behov for å studere rutetabeller.

 

Les hele saken i vår papirutgave.
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.