Lokalavis for Åsane og omegn!

– Bassengkostnader stopper hallplaner

Investeringsrammene på idrettsbudsjettet er brukt opp for mange år fremover på grunn av de ekstremt høye kostnadene ved 50-metersbassenget, sier gruppeleder i bystyret, Mathias Hunskår Furevik (Rødt).

Fredag 17. juni stod en rekke idrettsledere og trenere frem i Åsane Tidende og krevde handling bak ordene i bystyrets idrettsplan, etter at det ble klart at byrådet legger hallplanene i Myrdal på is.
 

Hove lover friske midler
 

– Byrådet holder fast på alle prioriteringer i Idrettsplanen, men den vedtatte fremdriften kan ikke gjennomføres uten noen forsinkelser grunnet det store idrettsløftet som 50-meteren innebærer, forklarte idrettsbyråd Harald Victor Hove (H) til Åsane Tidende uken etter.
– Det vi opplever nå er forskyvninger, men ingen avlysninger. Jeg ber derfor om litt tålmodighet fra idretten når vi nå snart skal åpne Bergen kommunes største enkeltinvestering til glede for svømmeidretten lokalt og nasjonalt.
Samtidig lovet han at driftskostnadene ved dette anlegget ikke kommer til å bli belastes dagens idrettsbudsjett gjennom kutt, men derimot gjennom friske midler som kommer i tillegg til eksisterende idrettsbudsjett.
 

Ser Rødt
 

Dette er uttalelser som får Hunskår Furevik til å se samme farge som navnet på partiet sitt.
– I byrådets vedtatte budsjett er anlegget oppført med 50 millioner kroner i internleie fra og med 2014. Dette beløpet vil øke når flere av overskridelsene på anlegget blir kjent, forklarer han.
2014 er i budsjettopplegget for 2011 forutsatt å være første hele driftsår.
– I tillegg kommer rene utgifter til lønn og andre driftskostnader på 28,5 millioner. I 2014 er det altså totalt snakk om vel 78 millioner kroner.
Dette står i direkte misforhold til rammen på idrettsbudsjettet, som kun øker med 12,7 millioner kroner i 2014. Totalt er det satt av 247 millioner i 2014. Innenfor denne rammen skal altså hele beløpet på 78 millioner til drift av 50-meteren håndteres.

Les mer i Åsane Tidendes papirutgave

 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.