Lokalavis for Åsane og omegn!

- Bybane til Åsane viktigst

– Vi ønsker å tegne kartet for fremtidens behov, i stedet for utdaterte prioriteringer, sier Harald Schjelderup (Ap) og Geir Steinar Dale (Ap).

Byrådet vedtok i går forslaget til videreføring av Bergensprogrammet, som blant annet innebærer en dobling av bompengesatsen og 700 millioner til bygging av tunnel fra Sandviken til Christies gate (Skansentunnelen).

 

Bergensprogrammet

 

– Vi mener at det er viktigere å bygge bybane til Åsane, sier Schjelderup.
– Skansentunnelen er et økonomisk risikoprosjekt som aldri har vært skikkelig utredet. Det spekuleres i at kostnadene kan bli alt fra 700 millioner til 1,2 milliarder. Konkrete tall finnes ikke, det eneste vi vet er at den kommer til å bli svært dyr. I tillegg vil den skape mer trafikk og forurensing inn mot et allerede sterkt belastet sentrum.
Bergensprogrammet går helt tilbake til 1999. Den gangen kom Høyre, Kristelig folkeparti og Arbeiderpartiet til enighet om snarest mulig å realisere bybanen og Ringvei vest. Skansentunnelen var også med i avtalen, men forutsetningen var at den skulle bygges på et senere tidspunkt. I tillegg skulle det følge med en del midler til miljøtiltak i sentrum. Bompengeringen var den viktigste finansieringskilden, i tillegg til statlige midler.

 

Bystyret avgjør

 

– Bakgrunnen for den nye bompengesøknaden er at vi trenger mer midler til å kunne gjennomføre flere av de viktige prosjektene, forklarer Schjelderup.
Bompengesøknaden skal behandles i bystyret 20. februar. Deretter blir den tatt opp i fylkestinget i mars, før den oversendes Stortinget for endelig avgjørelse. Byrådet går nå inn for å sette av 3,4 milliarder til utbygging av bybane til Flesland (inkludert verksted/depot), 700 millioner til Skansentunnelen og 260 millioner til opprusting av to veier i Fana bydel: Totlandsvegen (50 millioner) og Hjellestadvegen (inntil 212 millioner).


Les hele saken i vår papirutgave!
 

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.