Lokalavis for Åsane og omegn!

Miljøgift truer elvemusling

Dammen som skulle samle opp vannet fra tunneldrivingen på Eikås er fortsatt ikke tatt i bruk. Dette betyr at store mengder nitrogen og miljøgifter går rett ut i Haukåsvassdraget, der den rødlistede elvemuslingen holder til.

– Enhver tilleggsgift i elven, selv i små mengder, er uheldig, sier Edvard Rieber-Mohn, formann i Vennelaget for Haukåsvassdraget.
Eikåstunnelen er nå halvferdig, og Rieber-Mohn mener at det haster med å få stoppet forurensingen fra sprengningsarbeidet.

 

Ren elv i 2015

 

– Vi har snart tre årskull med elvemusling i oppdrett i Austevoll. Når disse skal settes ut i elven om 3-5 år, er det kanskje ingen igjen av de gamle. Sier han.
– Skjer det et alvorlig uhell i Austevoll, eller de små muslingene ikke klarer overgangen til elven, er bestanden tapt.
Bergen kommune har tatt initiativ til prosjektet «Ren elv - Haukås», der målet er å få tilbake en god miljøtilstand i vassdraget innen 2015 - slik at elvemuslingen kan reprodusere seg naturlig.
– Det er da svært uheldig at det gis tillatelse til utslipp av miljøgifter i vannet, uansett hvor fortynnet de blir frem til elven, mener Rieber-Mohn.

 

Lavt nivå

 

– Generelt har nivået av miljøgifter i Indre Kipevatn økt noe på grunn av anleggsarbeidene, men de holder seg godt under grenseverdiene som er gitt i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen, sier byggeleder for Eikåstunnelen, Katrine Sælensminde Erstad.
Erstad lover å fortsette overvåkingen av vassdraget gjennom hele anleggsperioden, og sier hun vil igangsette tiltak straks dersom det oppdages forhold som kan forringe vannkvaliteten i Haukåselven.

 

Les hele saken i vår papirutgave, eller last avisen ned som pdf!

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.