Lokalavis for Åsane og omegn!

Nå kommer kulturhuset

– Jeg er opptatt av å få på plass et bygg med god funksjonalitet. Det er det viktigste, sier kulturbyråd Gunnar Bakke, som mener at kommunen nå er kommet et langt steg videre i planleggingen av kulturhus i Åsane.

Planen er å få realisert to kulturhus innen de nærmeste årene. Opprinnelig var det snakk om å bygge i Fyllingsdalen først, men etter den siste tids utvikling i saken ligger det nå lite til hinder for at Åsane rykker fremst i kulturhuskøen.

 

Kulturhus med bibliotek

 

– Kulturhuset skal gjennomføres som et OPS-prosjekt (offentlig/privat samarbeid), sier Gunnar Bakke til Åsane Tidende.
– Vi ser for oss å få vurdert en privat utbygger som bygger de funksjonene som vi ber om, og at huset utformes slik at det blir en god økonomi i prosjektet.
Gunnar Bakke og kommunaldirektør Harm Christian Folden hadde forrige fredag et møte med utviklingsdirektør Allan Sønderbæk og eiendomsdirektør Sverre R. Østvold, begge fra Steen & Strøm, som eier kulturhustomten. Planen er å erverve tomten fra Steen & Strøm, for deretter å innhente anbud fra utbyggere som kan bygge de ønskede kulturhusfasilitetene - inkludert bibliotek.

 

Les hele saken i vår papirutgave, eller last avisen ned som pdf!

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.