Lokalavis for Åsane og omegn!

– Elvemuslingen trygg

– Det er ikke påvist uønsket høye nitrittverdier i Haukåselven, der elvemuslingen lever, sier prosjektleder for Eikåstunnelen, Katrine Sælensminde Erstad.

«En privat aktør hadde aldri fått en så «snill» behandling som Statens vegvesen her fikk, og i likhet med private heller ikke burde ha fått» skrev Edvard Rieber-Mohn fra Vennelaget for Haukåsvassdraget i et leserbrev som stod på trykk i Åsane Tidende forrige fredag.

 

Avrenning i Kistevannet

 

Det var satt strenge krav til anlegget for Eikåstunnelen, som hadde et godt miljøprogram i form av oppsamling i et sedimentasjonsbasseng i Ovnen. Rieber-Moghn reagerer derfor sterkt på at fylkesmannen godkjente at slambassenget ble utsatt, slik at avrenningen fra drivingen av Eikåstunnelene gikk i Kistevannet. Drivingen av Eikåstunnelen er nå ferdig, og i løpet av drivetiden har det blitt utført overvåking med vannprøvetaking i Haukåsvassdraget tilnærmet hver uke.

 

Ingen ammoniakk

 

Prosjektleder for Eikåstunnelen, Katrine Sælensminde Erstad, forteller at prøvene er analysert for innhold av blant annet nitrogen, turbiditet og olje. Før anlegget fikk starte, satte Fylkesmannen flere krav til kontroll og overvåking. Det ble også satt grenseverdier for utslipp samt for pH i Indre Kipevatn.
– Det er ikke blitt registrert ammoniakk over grenseverdien, sier Erstad.
Det har likevel vært påvist noe nitritt i vannet. Nitritt kan være skadelig dersom konsentrasjonene blir for høye.

 

Les hele saken i vår papirutgave, eller last avisen ned som pdf fra nettsiden!

Denne artikkelen er importert fra vår gamle avis og kan derfor ha mangler. Vi jobber med å oppdatere alle artiklene i arkivet vårt.