Lokalavis for Åsane og omegn!

Åsane kan få nytt sentrum

– C-feltet seiler nå opp som det viktigste byutviklingstiltaket i Åsane, sier leder av Åsane Høyre, Tor Martin Misund.

Forrige onsdag kunne BA melde at Bergen kommune vurderer å rive Åsanehallen til fordel for et nytt kulturhus. Kultur- og idrettsbyråd Gunnar Bakke begrunner forslaget med eierskifte i Steen & Strøm. Amerikanerne vil satse på et større kjøpesenter i sentrum av Åsane, noe som ikke gir rom for bybanestopp eller kulturhus.

 

Inviterer Gunnar Bakke

 

– Dette betyr igjen at kulturhuset må finne en annen lokalitet, sa Gunnar Bakke til BA.
– Jeg kan ikke se at det er realistisk å bygge Åsanehallen om til kulturhus, kommenterer leder av Åsane Høyre, Tor Martin Misund.
– Men uttalelsen viser klart at vi ikke kan forvente mer fra Steen & Strøm, sier Misund.
– Det er skuffende at en så stor aktør innen kjøpesenterutvikling i Norge ikke erkjenner sitt ansvar til også å utvikle det offentlige rom.

Åsane Høyre vender nå i stedet øynene øst for motorveien, til det mye omtalte C-feltet.
– Det viktigste byutviklingstiltaket nå er å få bygget opp C-feltet, sier han, og viser til at Bergen Høyres bystyregruppe nå går inn for å legge bybanen over C-feltet, samtidig som de anbefaler å legge lokk over E39 og å videreføre bybanen til Vågsbotn over Nyborg.

 

Et nytt sentrum

 

– Det som nå kommer opp; at vi ikke får bygget kulturhus der det var planlagt i Åsane sentrum; er egentlig en fordel for utviklingen av Åsanebyen, mener Misund.
Han viser til arkitektkontoret Cubus, som har skissert hvordan C-feltet kan utvikles på en særdeles god måte.

– Legger vi kulturhuset sentralt på tomten der, vil man kunne få et bytorg innrammet av arbeidsintensive arbeidsplasser, boliger, bybane og grøntområder, sier han.

 

Les hele saken i vår papirutgave!

Av

Relaterte saker