Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BLIR KLAR I OKTOBER: Eikåstunnelen og resten av den nye strekningen mellom Vågsbotn og Hylkje blir ifølge prosjektleder Steinar Eide åpnet i midten av oktober. (Foto: Statens vegvesen)

Eikåstunnelen åpner i oktober

Til tross for at det er lys i tunnelen gjenstår det fremdeles en del arbeid før den nye traseen mellom Vågsbotn og Hylkje kan åpne. – Nå jobber vi med å montere sikkerhetsutstyr, men alt går etter planen. Vi åpner i midten av oktober, sier Steinar Eide.

Åsane Tidende har fått flere henvendelser den siste tiden om at det ser ut til at Eikåstunnelen nærmer seg ferdigbygget, og flere har lurt på når den kan bli tatt i bruk.  Steinar Eide, prosjektleder i Statens vegvesen for den nye traseen på E39 mellom Vågsbotn og Hylkje, forteller at det ennå gjenstår en del arbeid selv om det har kommet lys i tunnelen og busker har blitt plantet like utenfor.

– Nå arbeider vi blant annet med å få på plass sikkerhetsutstyr med overvåking og styringssystemer. Dette er det selvfølgelig svært viktig at fungerer skikkelig, dersom det skulle oppstå nødssituasjoner, sier Eide. 

Strenge regler

Eide forteller videre at reglene for å åpne en tunnel er mye strengere enn for et ordinært veianlegg som går i dagen.

– Hovedårsaken til dette er brannsikkerhet. Det er derfor mye lettere og kjappere å bygge veier uten tunneler, sier han.

Før Statens vegvesen åpner den nye tunnelen kommer de derfor til å ha en storstilt brannøvelse der alle nødetatene er representert.

 – Da får vi sjekket at alt sikkerutstyret virker. I tillegg får brannvesenet, politiet og ambulansetjenesten gjort seg kjent i tunnelen, slik at en eventuell utrykning kan skje både raskere og sikrere, sier han.  

Det blir stillstand i arbeidet i uke 29 og 30. Da tar de ansatte ferie. Eide sier at mye av sikkerhetsutstyret, skiltene og styringssystemet likevel kommer til å bli montert den nærmeste tiden.

– Deretter skal alt det elektriske programmeres, og til slutt må vi prøvekjøre veien før den kan åpnes for fri ferdsel. Systemet skal stå helt uten feilmeldinger i flere uker før det blir godkjent, forteller Eide.  

 

Les hele artikkelen i papirutgaven av Åsane Tidende. 

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker