Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SNART FERDIG: Den første delen av veiprosjektet på fylkesvei 267 skal stå ferdig 30. september i år. – Vi er i rute, og det er strekningen mellom Åsane senter og Salhuskrysset som skal bli klar til denne datoen, sier Andreas Kolås til Åsane Tidende.   

  • SLIK BLIR VEIEN: I oktober begynte Statens vegvesen å oppgradere fylkesvei 267 til firefeltsvei. De skal også bygge tre nye rundkjøringer i området. Alt skal stå ferdig i juni 2015, men den første delen blir klar allerede i september. (Illustrasjon: Statens vegvesen).

Blir ferdig i september

Ifølge byggeleder Andreas Kolås er arbeidet med firefeltsveien på fylkesvei 267 i rute. – Strekningen mellom Åsane senter og Salhuskrysset skal stå ferdig 30. september, sier han til Åsane Tidende.

I oktober i fjor startet Statens vegvesen arbeidet med å bygge en ny firefeltsvei og tre rundkjøringer på fylkesvei 267 mellom nye Ikea og Åsane senter. Prosjektet er satt i gang fordi reguleringsplanen krever at veistrekningen skal være utbedret før det er lovlig å utvide eller åpne et nytt kjøpesenter.

Fullført i juni

Den nye veien blir omtrent 600 meter lang. Byggeleder Andreas Kolås, forteller at de er i rute med prosjektet.

– Ja, planen er at første del av prosjektet, som består av strekningen fra Salhuskrysset og inn til Åsane senter, skal stå klart 30. september. Rundkjøringen i Salhuskrysset kommer ikke til å bli ferdig i denne omgang, men veien derfra og inn til senterområdet og opp til idrettsanlegget vil bli ferdigstilt, sier han.

Kolås forteller videre at hele veiprosjektet skal være ferdig i løpet av juni 2015.

– I neste periode skal vi arbeide med Salhuskrysset, og bygge firefeltsvei bort til nye Ikea, sier han.

På den ene siden av fylkesveien er E39, mens på den andre siden er det fjell.

– Dette innebærer at det er nødvendig å sprenge i fjellet for å få plass til den nye firefeltsveien, sier Kolås.

50-sone 

Under arbeidet med del to av prosjektet vil det bli dannet en overgang fra dagens tofeltsvei til og med Salhuskrysset og inn på den nye firefeltsveien når denne står klar helt i slutten av september.

– Trafikken kommer til å bli lagt om et par ganger i og ved Salhuskrysset før prosjektet står helt ferdig i juni 2015, sier han.

Byggelederen forteller at det fortsatt kommer til å være 50-sone på strekningen mellom nye Ikea og Åsane senter.

– Sånn sett blir dette en firefeltsgate. Fartsgrensen kommer ikke til å øke, men det er forventet mye trafikk i dette området fremover. For å ta unna den store mengden med kjøretøy er det derfor valgt å bygge to felt i hver retning, sier Kolås.

Statens vegvesen kommer til lage en lav midtrabatt av stein på hele strekningen.

– Vi bygger ingen stor kant i midten av veien, men lager et lavt skille slik som på broen over motorveien i Nyborgkrysset, forklarer han.

 

Les mer i papirutgaven av Åsane Tidende.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no