Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FYLLINGSDALEN FØRST: – Vi prioriterer Fyllingsdalen først, men kan se nærmere på trase og konseptvalg mot Åsane. Det kan være fornuftig å se på muligheten for en raskere bane mot Åsane, sier byrådsleder Martin Smith-Sivertsen. Han mener at mange i Åsane vil se nytten av en raskere bane, siden reisemåten vil være annerledes, og ser for seg en t-bane. 

– En trist dag for Åsane

– Vi trenger Bybanen for å gjøre Åsane bedre, ikke for å komme oss raskt til byen. Dette er en trist dag for Åsane, sier leder av Åsane Venstre, Per-Arne Larsen.

Klokken 15.00 i dag inviterte byrådsleder Martin Smith-Sivertsen og byutviklingsbyråd Henning Warloe til pressekonferanse. Temaet var Bybanen, som de mener bør bygges til Fyllingsdalen først.

– Bystyret har vedtatt å bygge mot Åsane. Samtidig er det mulig å bygge mot Fyllingsdalen, åpnet Smith-Sivertsen, og fortsatte med å forklare at byrådet vektlegger en sammenhengende utbygging.


– Derfor er det naturlig å sette de to opp mot hverandre. Tidsfaktoren taler for Fyllingsdalen, siden vi ikke vil klare å ha en kontinuerlig utbygging mot Åsane.

Han viste til innsigelser fra Riksantikvaren, og slo fast at Bryggen-alternativet er «stein dødt». Det som nå er aktuelt, er en lang tunnel, med innslag i Peter Motzfeldtgate.

T-bane til Åsane

– Vi prioriterer Fyllingsdalen først, men kan se nærmere på trase og konseptvalg mot Åsane. Det kan være fornuftig å se på muligheten for en raskere bane mot Åsane. 

Han mener at mange i Åsane vil se nytten av en raskere bane, siden reisemåten vil være annerledes, og ser for seg en t-bane til Åsane. 

– Dette betyr at det ikke blir noen bybane til Åsane i overskuelig fremtid. Det er tunnelforkjempernes ansvar, sier Per-Arne Larsen, leder i Åsane Venstre.
– Nå settes den grønne, urbane og kollektivbaserte byutviklingen på vent igjen. Vi vet ikke en gang hvor kollektivknutepunkt skal være i fremtiden. Det var endelig Åsanes tur, men byrådet vil det annerledes.

– Smith-Sivertsen sier at det er nødvendig å se på konseptet å nytt. Er det en raskere bane vi trenger?
– Nei. Dette viser bare at tunnelalternativet er dårlig. At de vil utrede nytt konsept viser at de mangler forståelse for hva Bybanen skal gjøre. Men vi gir ikke opp kampen for Åsane. Dersom Høyre vil ha oss med i byråd etter valget, skal Bybanen langs Bryggen på forhandlingsbordet igjen.

Ap skuffet

Arbeiderpartiet i Bergen er skuffet over at Høyre og Frp går inn for å nedprioritere utbyggingen av bybanen til Åsane. Byrådets avgjørelse er helt i strid med bystyrets vedtak.

– Åsane er prioritet nummer en. Arbeiderpartiet er beredt til å være med på å ta ansvar for å finne en god løsning.  Jeg hadde håpet at vi kunne satt oss ned og forsøkt å finne et bredt politisk forlik før byrådet konkluderte slik, sier fungerende gruppeleder for Ap, Marte Mjøs Persen. 

Arbeiderpartiet mener at dagens snuoperasjon er en konsekvens av at byrådspartiene ikke har evnet å bli enige med seg selv om traseen til Åsane. Dette er en fallitterklæring, og Ap forventer at prosessen videre blir mye bedre og bredere politisk forankret.

– Det er viktig at vi får bygget bybane til Fyllingsdalen så raskt som overhodet mulig. Men bystyret har i over 10 år stått fast på at banen skal gå til Åsane først. Her hadde vi klart å finne en løsning dersom byrådet var villig til å snakke med alle, sier Mjøs Persen.

Å bygge ut bybanen til Fyllingsdalen først er heller ikke så enkelt som byrådslederen vil ha det til. Også her er utfordringene mange, blant annet ved Store Lungegårdsvann, tunnelen til Kronstad og på Mindemyren. Statlig finansiering er heller ikke på plass.

– Det er ikke gjort over natten å regulere vestover. Jeg er redd for at vi uansett ender opp med et stopp i utbyggingen etter at bybanen til Flesland er ferdig. For øvrig noterer jeg meg at byrådslederen er enig med Arbeiderpartiet i sitt syn på løsninger i Bergen sentrum, sier Mjøs Persen.

Forsinker utbyggingen

Miljøpartiet De grønne De Grønne frykter at beslutningen om å bygge Bybanen først til Fyllingsdalen vil forsinke hele utbyggingen, og at det nå kan gå mange år før åsabuen får bane.

– Det er positivt at byrådet ønsker en raskere bane i tunnel gjennom sentrum til Åsane, og at Bryggen-alternativet er skrinlagt, men det er skuffende at utbyggingen mot Åsane blir skjøvet frem i tid, sier partiets bystyrerepresentant Sondre Båtstrand.

– Behovet er størst for å bygge Bybanen mot Åsane, og jeg er redd for at byrådet tar for lett på traséen mot Fyllingsdalen. Resultatet kan bli at hele utbyggingen stopper opp, selv om jeg selvsagt håper det ikke skjer.

Han avslutter med litt høyttenkning:

– Når byrådet ønsker raskere bane til Åsane og vil skyve saken frem i tid, så er det kanskje på tide å børste støvet av NSBs planer for bytog? Fem minutters reisetid mellom Åsane og Bergen sentrum skulle kunne utkonkurrere det meste av privatbilismen, og tog får statlig finansiering.

Av

Relaterte saker