Lokalavis for Åsane og omegn!
  • GAVEPAKKE TIL IDRETTEN: – Vi har tegnet ut ferdig hockeyhall, turnkasse, fotballbaner, alt idretten har bruk for, og brukt flere millioner i privat regi, sa Jan Olav Jørgensen. Til venstre: Jarl Høva.

  • STORT FREMMØTE: Engasjement var stort, med mange gode spørsmål fra salen. 

  • HALLUTBYGGINGEN I BERGEN: – Idrettsplanens mål er at Bergen skal ligge et steg foran. Virkeligheten er at vi ligger et steg bak, sa Kolfinna Magnusdottir.

  • RØDGRØNN ENIGHET: – Et OPS-prosjekt må markedsføres, slik at det ikke betyr nye utsettelser, sa Haakon Lønning Aarø, og fikk støtte fra Marte Mjøs Persen.

  • MANGLER PLAN: – Det som mangler er en plan. Dette er idrettsavdelingens ansvar. Dersom den jobben ikke blir gjort, må vi politikere få beskjed, sa Dag Skansen, mens Åse Simonsen mente det nå må avsettes midler til en person som kan jobbe frem en slik plan.

  • SAMARBEID MED FYLKET: – Tre håndballhaller under den videregående skolen er en god begynnelse, sa Ove Erstad.

  • BYRÅDETS ANSVAR: – Dersom det var viktig for byrådet at noe skulle skje, ville ikke Rune Titlestad uteblitt fra møtet med fylket, sa Torstein Dahle, mens Silje Hjemdal, som sitter både i bystyret og fylkestinget, lovet å ta innspillene med tilbake til fylkestinget.

  • HASTER MED Å KOMME I GANG: – Detaljreguleringsarbeidet må på plass for at prosjektet skal få oppstartsmidler i budsjettene for 2016, sa leder i Åsane ishockeyklubb, Lars Rugtvedt, og oppfordret alle i politikerpanelet til å jobbe for å få på plass reguleringsplaner før sommeren.

  • TOMTEN LIGGER KLAR: – Det sier mye når vi i Loddefjord synes synd på Åsane, sa Ørjan Berntsen fra Hordaland ishockeykrets, og fortalte om at han har vært og sett på private haller i Stavanger sammen med byråd Stormoen. – Myrdaltomten er klar, det handler bare om å bli enig, sa han, og høstet stor applaus.

Står sammen for idretten

– Vi i Åsane Arena ønsker å sette Åsane-idretten i førersetet, der de eier garderobeknaggene selv, sa Jan Olav Jørgensen i et innlegg på møtet om fremdriften av Myrdal idrettspark.

Det noe overraskende utspillet fra Åsane-investoren kom etter en lengre paneldebatt mellom inviterte politikere.
– Det som er viktig for oss, er tid og styringsrett. Hvordan det blir finansiert, er underordnet så lenge vi blir herre i eget hus, var leder av Åsane idrettslag, Jarl Høvas, kommentar.

Åsane-politikere i panelet

Høva var også kveldens debattleder, og oppsummerte de ulike politikernes innspill til løsning som «en rørende enighet». For det manglet ikke på vilje til å få realisert idrettsanleggene i Myrdal. Med unntak for bystyrerepresentantene Torstein Dahle (Rødt, medlem av finanskomiteen) og Silje Hjemdal (Frp, medlem av byutviklingskomiteen), bestod panelet utelukkende av Åsane-politikere: Åse Simonsen (SV, vara til bystyret), Dag Skansen (Høyres gruppeleder i bystyret og leder av finanskomiteen), Per-Arne Larsen (Venstre, vara til bystyret), Marte Mjøs Persen (leder av Bergen Ap) og Haakon Lønning Aarø (Sp, vara til bystyret).

Bergen - et steg bak

Før politikerne slapp til, var det idretten selv som hadde ordet. Først ut var Kolfinna Magnusdottir fra Åsane Allianse. Hun har sittet i en arbeidsgruppe som har studert hallutbyggingen i Bergen med tanke på håndball, turn og isflater. Det viser seg her at Åsane ligger langt bak andre bydeler med tanke på treningsflater innen disse idrettsgrenene. Hun trakk også paralleller til Reykjavik på Island, en by som har færre innbyggere enn Bergen - men likevel har bygget mange flere idrettshaller.
– Idrettsplanens mål er at Bergen skal ligge et steg foran. Virkeligheten er at vi ligger et steg bak, sa hun, og oppfordret politikerne til å ta grep og bevilge penger til nye idrettsanlegg.

Ja til OPS

Neste på talerlisten var leder for Idrettsrådet, Terje Valen. Han kunne fortelle at anleggene i Myrdal har vært deres førsteprioritet siden før Idrettsplanen ble lagt frem i 2009. Siden er andre anlegg kommet foran, noe som delvis kan forklares med uavklarte reguleringsforhold i Myrdal - selv om den opprinnelige planen ligger innenfor et område som er ferdig regulert.

– Første skritt er gode planer, kommenterte Haakon Lønning Aarø (Sp), som var den første i rekken av politikere som uttalte seg.

– Det som mangler, er at kommunen tar lederskap og lager en reguleringsplan, slik at eventuelle samarbeidspartnere kan se hva de har å forholde seg til.
Han ønsker velkommen et OPS-prosjekt, så fremt dette ikke betyr at kommunene «sitter med armene i kors» og venter på en sponsor.
– Et OPS-prosjekt må markedsføres, slik at det ikke betyr nye utsettelser.

Limet i samfunnet

Marte Mjøs Persen (Ap) sa seg enig i dette.
– Jeg er ikke så opptatt av hvem som betaler, men det er ikke verdt å satse på et OPS-prosjekt dersom dette betyr at vi må vente enda lenger. Nå må vi bestemme oss for at vi skal gjøre det, og ikke ideologisere hvordan.
Hun ga honnør til måten idretten samler seg om felles sak, og fremhevet idretten som limet i samfunnet.
– Alle mennesker kan kjenne på idrettsglede, og dette er en utrolig viktig sak som vi nå må få løftet tilbake på dagsorden. Idrettsplanen er veldig tydelig i sin prioritering, og det må vi nå følge opp.

Prioriterer breddeidretten

Per Arne Larsen (V) åpnet sitt anlegg med å beskrive seg selv som «en fotballgutt fra Tertnes».
– Jeg vokste opp med å jogge i 20-30 minutter for å finne fotballbaner, så jeg kjenner godt til  problematikken, fortalte han.
– Venstre er opptatt av gode oppvekstvilkår, og da må idrettstilbudet på plass. Vi vil til enhver tid prioritere breddeidretten foran toppidretten. Et ubrukelig topplag i fotball betyr ikke så mye, det er i beste fall sjarmerende. Det som er verre, er at barn og unge faller utenfor.
Etter Larsens syn, er det ikke noen motsetning her.
– Dersom breddeidretten fungerer bra, så vil også toppidretten bli bra. Det gjelder å ha nok haller og trenere.

Ydmykt byråd

Dag Skansen (H) var hakket mer defensiv enn vanlig, og oppfordret folk til å legge mer press på politikerne.
– Jeg representerer byrådspolitikerne, og dermed alt som ikke har skjedd, sa han.
– Det er ikke noen vits å forsvare hvorfor vi ikke har bygget idrettsanlegget i Myrdal. Vi har ikke bygget det.

Skansen håpet å få til et samarbeid med Hordaland fylkeskommune, slik det er gjort med ADO Arena og Amalie Skram videregående skole. I tillegg viste han til kommunale tomter som kan selges ut, og slik skape finansiering av idrettsanlegg, før han avsluttet med å oppfordre til et tverrpolitisk initiativ.
– Det er en stor ydmykhet mot Åsane fra byrådets side etter at vi stoppet bybanen. Denne ydmykheten bør utnyttes positivt.

Skylder på byparlamentarismen

– Vi kan ikke vente lenger på de private utbyggerne, sa Åse Simonsen (SV), og tok til orde for å «ta grep nå» - og avsette midler til en person som kan jobbe frem en plan.

– Jeg har bodd i Løvstakken noen år, og kjenner følelsen av å stille bakerst i køen, sa

Silje Hjemdal (Frp), som sitter både i bystyret og fylkestinget.
– Et samarbeid med fylkeskommunen er veldig interessant, sa hun, og lovet å ta dette med tilbake til fylkestinget.

Siste politiker på talerlisten var Torstein Dahle (Rødt), som så paralleller til hvordan Breimyra skole ble kjempet frem på midten av nittitallet, da Ap og KrF satt med makten. Han mente også at byparlamentarismen hadde en del av skylden.
– Det er noen få som styrer, og de gir fullstendig blaffen i alle andre, sa han.
– 8-10 mennesker har nå funnet på at bybanen skal bygges videre til Fyllingsdalen i stedet for til Åsane. Vi synes det er helt forferdelig. Det er på tide dere lager litt ballade og bevegelse her i Åsane.

Idrettsavdelingens ansvar

Jarl Høva oppsummerte politikernes innspill med at han oppfattet de som svært enige, før han åpnet opp for spørsmål fra salen. Først ut var Ove Erstad, tidligere nestleder i Åsane håndball og idrettslærer på programfag idrett ved U. Pihl videregående skole.

– For et år siden prøvde vi å få til et møte mellom fylket og kommunen. Idrettsdirektør Rune Titlestad kom ikke. Jeg vet at fylket bare venter på et utspill fra kommunen, sa han.

– Her har vi ikke vært på, innrømmet Dag Skansen.
– Vi var ikke klar over hvor raskt toget gikk i Hordaland fylkeskommune. Det som mangler er en plan. Jeg beklager at det ikke har gått fortere. Dette er idrettsavdelingens ansvar. Dersom den jobben ikke blir gjort, må vi politikere få beskjed.

Vil sette idretten i førersetet

– Fylket har vurdert å være med i finansieringen av ny idrettshall i Myrdal, opplyste Silje Hjemdal.
– Nå vurderer vi å flytte idrettsprosjektet til Åstveit i stedet. Frps bystyregruppe har her en løpende dialog med fylkestingsgruppen.
– Her må vi være fleksibel og gripe muligheten, rådet Erstad.
– Dersom dette betyr tre håndballhaller under den videregående skolen, så er det en god begynnelse.

Åsane-investor Jan Olav Jørgensen tok nå ordet, og åpnet med å presentere seg som utbygger sammen med Tore Andersen i Åsane Arena.
– Vi har hatt møter med idrettsrådet, idrettsdirektøren, idrettsbyråden og idrettslagene, sa han.
– Vårt ønske er å sette Åsane-idretten i førersetet, der de eier garderobeknaggene selv. Idretten må selv eie egne anlegg. Vi vil derfor gi ferdige reguleringsplaner til idretten.

Kjenner ikke til planlagt møte

– Møtet det henvises til er ukjent for meg, sier idrettsdirektør Rune Titlestad til Ove Erstads påstand om et planlagt møte mellom fylket og kommunen.
– Derimot har idrettsdirektøren hatt løpende dialog med Hordaland fylkeskommune om tema Myrdal. Denne dialogen er blitt intensivert siste året. I tillegg har det vært dialog med potensielle private aktører som har interesser og ønsker for å utvikle idrettsanlegg i området.

– Dag Skansen sier at det er idrettsavdelingens ansvar å få på plass en plan. Hvorfor har dere ikke gjort dette?
– Idrettsseksjonen har forholdt seg til vedtatt idrettsplan (2010-2019), der planene for idrett i Myrdal er beskrevet, svarer Titlestad.

Sender ballen i retur

I denne var det forutsatt å starte prosjektering av Myrdal-utbygging fra og med 2012. Men i kommunens økonomiplaner er det til nå ikke blitt satt av midler til verken prosjektering eller utbygging av idrettsarealer i Myrdal.
– Dermed har planene for Myrdal blitt utsatt i påvente av nødvendige politiske avklaringer.

Det er likevel blitt arbeidet med planene administrativt, og det har vært  god dialog med fylkeskommunen, som er kommet noe lenger hva gjelder planavklaringer i Åsane.

– Det kan opplyses at det pågår faglig/administrativ dialog med fylkeskommunens eiendomsavdeling og involverte avdelinger i Bergen kommune, sier Titlestad.

Av

Relaterte saker