Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NY REKORD: Ikea satte ny omsetningsrekord i restauranten på lørdagen under åpningsuken til Horisont. – Omsetningen var ti prosent høyere enn da forrige rekord ble satt samme lørdag i fjor. Dette er vi selvsagt fornøyde med, smiler Odd Rune Bjørge.  

Ikea-rekord under Horisont-åpning

Restauranten på Ikea hadde 35 prosent omsetningsøkning under de tre første åpningsdagene til Horisont. Lørdagen knuste restauranten alle tidligere rekorder.

– Omsetningen var ti prosent høyere enn da forrige rekord ble satt samme lørdag i fjor. Dette er vi selvsagt godt fornøyde med, smiler Odd Rune Bjørge.  

Kjøpesenteret Horisont åpnet dørene for første gang torsdag 13. november. Dette ga en svært positivt effekt for Ikea. Til tross for at det åpnet en rekke nye spisesteder som Egon, Jordbærpikene og Café Venezia i det nye kjøpesenteret, opplevde Ikea-restauranten en kraftig omsetningsøkning for torsdag, fredag og lørdag den aktuelle novemberuken.

– I løpet av de tre dagene solgte vi 8100 varme middagsretter. Dette har ikke skjedd over en tredagersperiode siden åpningsuken i mai 2012, forteller varehussjef Odd Rune Bjørge.

Beste lørdag noensinne

Av de 8100 middagene ble det solgt 2800 juletallerkener og 1500 porsjoner med pinnekjøtt. Totalt hadde restauranten en omsetningsøkning på 35 prosent disse dagene sammenlignet med samme periode i fjor.

– I tillegg satt vi en knusende «all-time-high»-rekord lørdag 15. november. Da var omsetningen 10 prosent høyere, enn da vi satte forrige rekord nøyaktig ett år tidligere, sier Bjørge med et smil.

Varehuset hadde totalt en økning i antall besøkende på 12 prosent i denne perioden. Ikea hadde også én prosent økning i salget på varehuset, utenom restauranten, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette høres kanskje ikke så mye ut, men vi er veldig fornøyde. I fjor hadde vi svært sterke dager i denne perioden grunnet en kjøkkenkampanje, som vi ikke har i år, sier han og presiserer:

– Kjøkken representerer mye omsetning hos oss.

Bjørge legger til at det tross alt var åpningsfest hos Horisont med mange tilbud som tiltrakk seg mye oppmerksomhet disse dagene.

– Det var også noen trafikale utfordringer i rundkjøringen vår som trolig førte til at noen valgte å snu. Alt i alt er vi godt fornøyde med slike tall, avslutter Odd Rune Bjørge.

– Overveldende respons

De gode tallene til Ikea har imidlertid ikke lagt noen demper på åpningsfesten til Horisont. På de tre første åpningsdagene hadde det nye kjøpesenteret over 140 000 besøkende. Den aller første dagen var 60 000 mennesker innom dørene.

– Dette er vi godt fornøyde med, og antallet er godt over det vi forventet på forhånd, sier Jeanette Heggland, senterleder på Horisont.

Hun sier videre at de passerte 44 millioner kroner i omsetning etter tre dager.

– Dette er veldig bra. Vi er i rute for å nå målsettingen vår for i år. Fra åpningen i november og frem til nyttår forventer vi å omsette for et sted mellom 230 og 250 millioner kroner, forteller hun til Åsane Tidende.

Heggland mener at de sterke tallene til Ikea fra åpningsdagene til Horisont viser at det nye kjøpesenteret er med på å styrke sentrum i bydelen og øke attraktiviteten til handelsnæringen i Åsane.

– Åsane er en stor bydel med et stort antall innbyggere. Etableringen av Horisont bidrar til økt og bedre tilbud innen handel, service, og servering, og dermed er vi med på å styrke Åsane som handelsdestinasjon, sier Heggland.

Veinettet bedret

Senterlederen synes også trafikkavviklingen gikk bra under åpningsdagene.

– Det var riktignok en del kø nordfra ved Ikea, men det finnes knapt kjøpesentre med happeninger som dette, eller tilsvarende, som ikke har lammet trafikken. Basert på dette har problemene i trafikken vært minimale, sier hun.

Heggland poengterer også at byggingen av Horisont har bidratt til å bedre veinettet i Åsane.

– Det har allerede kommet to nye rundkjøringer i tilknytning til senteret, og etter hvert får vi en firefeltsvei mellom Horisont og Ikea. I tillegg kommer det en rundkjøring i Salhuskrysset, sier hun.

Nå er det travle tider for Horisont-lederen.

– Det var viktig for oss å åpne i november, slik at vi fikk med oss hele julehandelen. Både fordi vi ønsker å tilby det senteret har å by på til kundene før jul, men også for å få med oss det som er en av de aller største handelsperiodene i året, avslutter Jeanette Heggland.

Merket nyhetens interesse

Gullgruven opplevde også stor vekst i uke 46 sammenlignet med samme periode i fjor.

– Under åpningsuken til Horisont økte omsetningen vår med 67 prosent, og vi hadde en 34 prosent stor økning i besøkstall i forhold til den samme uken i 2013. Flere bransjer og enkeltstående butikker opplevde vekst, forteller senterleder Mette Rekk Alsager.

Når det gjelder mat og drikke opplevde senteret en svak nedgang i den aktuelle uken.

– Vi antar at årsaken til dette er at Coop obs hadde knalltilbud i alle sine butikker i Bergen, sier hun til Åsane Tidende.

Det er imidlertid verdt å merke seg at på denne tiden i 2013 var Gullgruven i en storstilt ombyggings- og oppgraderingsfase.

På Åsane storsenter merket de også nyhetens interesse for Horisont med stor kundetilstrømning til hele området, men i motsetning til Ikea og Gullgruven opplevde de en nedgang i omsetningen under åpningsuken i november.

– Når det gjelder besøkstallene i åpningsuken så lå de tilnærmet på det samme som fjoråret. Vi hadde en minimal nedgang på 0,4 prosent. Omsetningen landet på en nedgang på 16 prosent, da vi oppsummerte hele åpningsuken til Horisont. Det er som forventet, sier Nina Schanche Nilsen, senterleder for Åsane storsenter.

Hun sier videre at omsetningen vil variere mye fra uke til uke i den første tiden på grunn av nyhetens interesse.

– Over tid vil dette stabilisere seg, tror senterlederen.

Schanche Nilsen legger også vekt på at ny konkurranse skjerper alle.

– Vi må levere vårt beste hver dag. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle senteret vårt, og skape gode handleopplevelser for kundene, sier hun.

Åsane storsenters senterleder mener også at det nye og utvidede tilbudet sentralt i Åsane med mer enn 200 butikker totalt vil styrke handelen i bydelen.

– Det vil være med på å hindre handelslekkasje til sentrum, og vil trekke nye kunder til bydelen. Vi har nå fått et utvidet handelstilbud tilpasset befolkningsveksten i Åsane, sier hun til slutt. 

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker