Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FLYTTER HIT: Statens vegvesen skal flytte sin trafikkstasjon hit til Heiane på Nyborg i løpet av høsten. – Stasjonen i Åsane blir en prototype på fremtidens trafikkstasjoner i Norge, sier Jan Tore Odd, avdelingsdirektør for trafikant- og kjøretøy i Statens vegvesen.

– Lanserer fremtidens trafikkstasjon

Statens vegvesen flytter inn i Heiane på Nyborg til høsten. Jan Tore Odd, forteller at stasjonen i Åsane blir en prototype på fremtidens trafikkstasjoner i Norge. – Det er et spennende prosjekt, sier Odd.

Jan Tore Odd, avdelingsdirektør for trafikant- og kjøretøy i Statens vegvesen, forteller at Statens vegvesen skal flytte inn i det som til nå har vært kjent som «Volvo-bygget» i Heiane på Nyborg i løpet av september eller oktober i år.

– Nøyaktig tidspunkt er ikke avklart foreløpig. Det er en god del endringer som skal gjøres med bygget før vi flytter inn, men vi skal være på plass før året er omme, sier Odd til Åsane Tidende. 

Trafikkstasjonen som i dag holder til i Fyllingsdalen blir delt mellom Åsane og Nygårdstangen.

– Utstedelse av førerkort, fornyelser og teoriprøver skal skje i sentrum, mens resten skal foregå i Åsane. Samtidig blir kontoret vårt i Nordhordland lagt ned, og virksomheten der blir flyttet til den nye hovedstasjonen på Nyborg, sier Odd.

Automatisk fra motorveien

Statens vegvesen sin avdeling i Åsane blir en ganske stor arbeidsplass med nærmere 90 ansatte. Ifølge Odd blir stasjonen først ut i Norge med ny teknologi innen utekontroll av tunge kjøretøy.

– På Nyborg skal vi nå opprette en prototype på hvordan fremtidens trafikkstasjoner i Norge skal fungere og se ut. Det vi i dag diskuterer om skal bli normen i 2023, kommer til Åsane allerede innen 2016, sier avdelingsdirektøren.  

Odd forteller at bilene kommer til å bli kalt inn automatisk fra E39 til kontroll når den nye trafikkstasjonen er på plass. 

– Ja, vi skal kunne plukke ut kjøretøy fra motorveien. Disse vil få en automatisk dirigering inn til stasjonen, sier han.  

Avdelingsdirektøren sier de kommer til å sette opp kameraer på strekningen som registrerer kjennemerket på kjøretøyene.

– Det blir sjekket opp mot bildatabasen Autosys. Dersom vi oppdager at kjøretøyet skylder en avgift eller mangler forsikring, vil føreren få opp et digitalt kontrollskilt med sitt kjennetegn på ved en av broene langs motorveien. Da må vedkommende kjøre bort til oss i Heiane for en kontroll, sier han.

Stopper ulovlig kjøring

Den avanserte utekontrollen tar for seg flere ting enn ubetalte avgifter. Odd forteller at de skal ha på plass en 25 meter lang vekt i veibanen, slik at de kan måle om kjøretøyene er for tunge.  

– Det blir i tillegg satt opp termometerkamera på hver side av veien i sørgående retning. På den måten kan vi måle temperaturen og sjekke om for eksempel bremsene er for varme, sier Odd.

Det nye systemet har også verktøy for å registrere bompengebrikker, og med dette kan Statens vegvesen også sjekke at utenlandske vogntog betaler for seg.

– De som ikke betaler kan vente seg en ganske høy bot. Den ligger på 8000 kroner, forteller han.

Odd forteller videre at med hjelp fra det nye systemet kan de også sørge for å stoppe dem som kjører ulovlig i Norge.

– I løpet av åtte dager kan utenlandske sjåfører kjøre inntil tre turer internt i Norge, og deretter må de ut av landet igjen. Dette har vi ikke hatt like gode muligheter til å kontrollere tidligere, men med det nye utstyret får vi full styring på dette. Nå kommer vi til å få vite hvor sjåførene kommer inn i landet, og hvor de har kjørt når de har vært i Norge, forklarer han.

Odd fremhever at prosjektet er spennende.

– Med det nye systemet kan vi altså sjekke tilnærmet alt som er nødvendig for tunge kjøretøy på motorveien i Åsane, og deretter kalle dem automatisk inn hit til oss dersom vi finner ut at noe er galt, sier han.

Betydelig kapasitet

En del av konseptet for hele den nye stasjonen er at Statens vegvesen kun ønsker å få tak i kjøretøyene det er noe galt med.

– Det er viktig for oss at vi ikke plager dem som har alt i orden med unødvendige kontroller, og det unngår vi i langt større grad nå, sier han.

Odd legger til at de ønsker å få fatt tunge kjøretøy det er noe galt med, og de vil bli fanget opp ved hjelp av kameraene og datasystemet.

– Samtidig kommer vi til å ta noen stikkprøver ute i trafikken, men det nye systemet fører til at vi i langt større grad enn tidligere kan rette fokuset vårt mot biler som faktisk har feil eller mangler, sier Odd.

Avdelingsdirektøren for trafikant- og kjøretøy i Statens vegvesen forteller at de kommer til å endre inn- og utkjøringen til bygget i Heiane på Nyborg. Årsaken er at det skal gjøre tilkomsten lettere for de tunge kjøretøyene som skal inn til kontroll.

– I tillegg kommer vi til å sørge for at vi har betydelig kapasitet for å få unnagjort kontrollene av dem som blir vinket inn fra motorveien. Det skal ikke være slik at folk må stå i timevis for å vente, sier han.

Odd forteller at Statens vegvesen kommer til å ansette fire nye kontrollører når de flytter inn på Nyborg.

– Vi skal passe på at vi ikke blir nedrent av biler. Det er ikke akseptabelt med lange køer. Dette blir en moderne stasjon, og den skal drives deretter. Vi ser frem til å starte opp i Åsane, avslutter Jan Tore Odd.  

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker