Lokalavis for Åsane og omegn!
  • LEK MED TALL: Den 17. januar tilbyr Vijaya Krishnamoorthy og Brainobrain et demonstrasjonskurs for barn og foreldre i Åsane. På kulturkontoret, mellom klokken 17 og 18, vil barn fra andre kurs vise frem ferdighetene sine. Informasjon om kursstart vil bli gitt under demonstrasjonen.

Utvikler hjernen gjennom lek med tall

Brainobrain, et konsept som ble startet i India for tolv år siden, utvikler og forbedrer de logiske og kreative ferdighetene hos barn fra fem til 14 år. I Norge holdes det kurs i flere byer, og nå har turen kommet til Åsane.

Å skulle lære barn å regne raskere enn en kalkulator høres kanskje umulig ut, men med Brainobrains kuleramme som verktøy er det faktisk fullt mulig. Nå er riktignok ikke målet med Brainobrain å skape superhurtige mattegenier, men det kan absolutt nevnes som en av fordelene.

– Hjernen har superpotensial, og det er i alderen fire til 14 år at den har størst vekst, forteller Vijaya Krishnamoorthy (34), leder for Brainobrain i Norge.

Logikk og kreativitet

Brainobrain ble etablert i 2003, og holder per i dag kurs i 24 land. Programmet, som er delt inn i ti nivåer fordelt over to og et halvt år, har som hensikt å blant annet gi barna økt konsentrasjon, bedre hukommelse, selvtillit og evnen til å visualisere. Indiske Krishnamoorthy har siden oktober i 2013 introdusert norske barn for den nye måten å regne og visualisere tall på, og nå har turen kommet til vår egen bydel. Lørdag 17. januar klokken 17 kan alle interesserte komme på demonstasjonskurs på kulturkontoret i Åsane, hvor informasjon om kursstart vil bli gitt.

– Brainobrain er et ferdighetsutviklende program som forbedrer de logiske og kreative ferdighetene hos barn. De fleste er enten venstre- eller høyredominerte, mens i Brainobrain legger vi fokus på å bruke og utvikle de logiske og de kreative sidene i like stor grad.

I Bergen holdes det kurs på Ny-Krohnborg, i Fana og i Åsane, i tillegg til Stavanger og flere steder på Østlandet. Krishnamoorthy snakker engelsk, men det vil alltid være en norsktalende kursinstruktør til stede i tillegg. Hun merker stor forbedring blant kursdeltakerne i de andre bydelene.

– En gutt fra Åsane ble med på kurset i fjor, og det var tydelig at han var litt sjenert og beskjeden. Nå har han kommet på opp nivå 3, og selvtilliten har fått en stor forbedring. Barna merker selv når de gjør det godt, forteller hun.

Lek med kuleramme

Hvert barn blir utstyrt med en kuleramme (abakus), som de bruker som et regne- og telleverktøy.

– Vi bruker kuleramme som verktøy, og lar barna leke med numre. Slik utvikles den logiske hjernehalvdelen. Når de leker, forbedrer vi de tre måtene å lære på: det visuelle, den lyttende og fysisk berøring.

I enkelte deler av Sverige er kurset inkludert i skoleprogrammene, og det er ambisjonene for Norge også.

– Hvis kommunene støtter oss, kan dette utvikle seg til å bli større. Vi har som mål å inkludere Brainobrain som et tilbud etter skoletiden, som vil gi elevene en større sjanse til å lære om det.  

Ikke mattekurs

Selv om regning og tall har et stort fokus, er ikke Brainobrain et rent mattekurs.

– Det handler ikke om å lære matte, men å forbedre og utvikle hjerneferdighetene. De klarer å se for seg tallene i hodet, og det kan gå raskere enn kalkulatoren. Det har barna i Fana vist.

Kursdeltakerne er nødt til å øve med kulerammen i minst 15 minutter hver dag. Minstealderen er fem år, og det eneste kravet er at de kan tallene fra én til ti.

– De kalkulerer tallene mentalt. Vi bruker rytmiske ord når de lærer. De må tenke og gjøre, høre og lære. De må tenke for hvert steg, og det er slik evnen til læring forbedres.

Kurset varer i to timer, én gang i uken. Foreldre blir også lært opp, slik at de kan øve med barna hjemme. 

 

Les mer i papirutgaven.

Av

Relaterte saker