Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ØNSKER Å BIDRA: – Som grunneiere vil vi være med og skape grunnlaget for idrettsparken i Myrdal, sier (fra venstre) Tore Andersen, Jan Olav Jørgensen og Bjørn Østbø.

På parti med idretten

– Vi er ikke engasjert i dette fordi vi ønsker å eie idrettsanleggene, sier styreleder i Åsane Arena, Bjørn Østbø.

«Vi har penger. Jeg er trygg på at Myrdal idrettspark vil bli realisert innen utløpet av inneværende økonomiperiode, altså innen 2018», sa leder av finanskomiteen, Dag Skansen, til Åsane Tidende for 19. desember, etter at bystyret vedtok å «iverksette prosesser for snarlig utbygging av Myrdal idrettspark og kulturhus i Åsane».

Glad for bystyrets vedtak

– Dette var en fantastisk julepresang. Jeg ble oppriktig glad da jeg leste dette, sier styremedlem og medeier i Åsane Arena, Jan Olav Jørgensen, som møter til intervju sammen med styremedlem og medeier Tore Andersen og styreleder Bjørn Østbø.

– Vi har tegnet ut ferdig hockeyhall, turnkasse, fotballbaner, alt idretten har bruk for, og brukt flere millioner i privat regi, sa Jan Olav Jørgensen i et innlegg på folkemøtet om fremdriften av Myrdal idrettspark, som ble holdt i klubbhuset på Rolland en måned før jul.
På samme møte fremhevet han at Åsane Arena ønsker å få på plass anlegg der idretten «eier garderobeknaggene selv».

Skal ikke eie

– Dette er delvis en oppsummering av faktum. Vi har ikke noen klar oppfatning av eierforhold, men Åsane Arena er ikke engasjert i dette for å eie idrettsanleggene, sier Østbø.
– Idretten selv, kommunen, en stiftelse eller andre kan eie anleggene.

– Hva ligger det i dette for dere da?

– Som åsabu er jeg opptatt av at det må komme på plass idrettsanlegg i Åsane, sier Jørgensen.
– Dette er en bydel med mange mennesker, og det er viktig med idrettsanlegg av høy klasse og med muligheter for stor bredde. Dersom vi kan få på plass gode arenaer for idretten, så er dette bra for hele bydelen.

Skryter av Stormoen og Skansen

– Vi synes derfor det er positivt at Dag Skansen driver dette frem politisk, sier Andersen.

– Det er heller ikke tvil om at idrettsbyråd Helge Stormoen er en positiv og imøtekommende drivkraft, legger Jørgensen til.

Åsane Arena har jobbet i flere år med å få på plass en plan for Myrdals-området. De tre styremedlemmene er derfor glad for at kommunen endelig setter fortgang i arbeidet med idrettsparken.
– Vi har hatt en god dialog både med fagavdelingen i kommunen og politikerne, og regner med at dette vil fortsette, sier Østbø, og forklarer at bakgrunnen for deres engasjement er at de er grunneiere i området, med rundt 100 mål tomteland.

Avsatt til byggeland

– Er tomten som dere eier regulert?

– Den er avsatt til byggeland, noe som gir en del muligheter, mener Andersen.

–  Vi er positive til en dialog med kommunen. Vår grunn må i så fall detaljreguleres til bolig, idrett eller andre formål, sier Østbø.
– Da Idrettsplanen var på høring, skrev vi en merknad om at vi som grunneiere i området er åpne for en dialog om å bidra til å få idrettsanleggene realisert.

– Hva ligger det i dette for dere?

– Vi er ikke så opptatt av hvor idrettsanleggene havner, men initiativet er viktig, sier Jørgensen.
– Selv om anleggene kommer andre steder enn på vår eiendom, så er vi veldig glad for at det nå ser ut som at dette nå kommer på plass.

Vennebyen fortsatt med

– Dere er også medeiere i Vennebyen. Ser dere fornøyelsesparken Vennebyen som en del av dette?
– Vennebyen er fortsatt aktuell i dette, bekrefter Andersen.
– Vi er medeier i CreaCon-selskapene, og vi eier hundre prosent av rettighetene til skandinaviske fornøyelsesparker basert på Vennebyen.

De tre må komme tilbake til nøyaktig hva og hvor de ser for seg å bygge Vennebyen, men den er tenkt inn i det samme området.
– Det er ikke lett å bygge noe slikt utendørs i regnbyen Bergen.
– Selv om sesongen er kort her, så er Vennebyen ikke tatt ut av våre planer, understreker Østbø.


God dialog med kommunen


Alle tre er godt fornøyd med bystyrets enstemmige vedtak om å få idrettsanleggene i Myrdal på plass.
– Som eiere, investorer, eiendomsbesittere og bidragsytere har vi så langt hatt en fin dialog med kommunen, og regner med å ha det fortsatt, sier Jørgensen.

– Hvor mye vil dere tjene på dette?

– Her lever vi etter enkle ting. Vi må tjene mer enn vi bruker, slår de fast.
– Det har vært kjekt å se den flotte utviklingen på Flaktveit og Breimyra, der private investorer har greid å utvikle området på en positiv måte. Vi regner med den samme drahjelpen fra Terje Valen (leder av Idrettsrådet og nylig avtroppet leder av Flaktveit idrettslag, journ. kommentar) i Myrdal.

 

Av