Lokalavis for Åsane og omegn!
  • GODT I GANG: – Herfra skal veien gå videre til Hordvik, deretter Falkanger, videre opp til Sætregården og over til Mellingen, sier Atle Hordvik.

Bygger 13 kilometer vei rundt Veten

– Den første tanken vår var å få en effektiv skogsdrift, sier Atle Hordvik, som gjerne tar Åsane Tidende med på befaring langs skogsveien som har satt seg som mål å bli Hordalands lengste.

Så er det også mye skog i dette området. Et forsiktig anslag på 90.000 kubikkmeter sier muligens ikke den jevne leser noe, men omregnet i trailerlass blir det straks mer forståelig. En fullastet trailer tar 35 kubikkmeter, noe som skulle tilsi at det ligger minst 2.500 trailerlass med uavhentet tømmer i disse skogene.

Fantastisk turvei

Det er mange som har skog her, men mye av områdene er gjengrodd og vanskelig tilgjengelige.
– Begrunnelsen vår for å bygge skogsveien er å kunne ta ut skogen, sier Hordvik.
– Samtidig blir dette en fantastisk turvei med høy standard og fire meter bredde.
Både turgåere, ridegrupper og skiløpere ønskes velkommen til den nye veien, som totalt blir på 13 kilometer og har en beregnet byggetid på fem år.

Byggingen er allerede godt i gang. Atle Hordvik møter Åsane Tidende ved Spar-butikken på Hylkje, og derfra er det bare en kort kjøretur fra den andre siden av veien og opp i fjellheimen på Tuft. Her er arbeidene allerede godt i gang, og vi hilser på gravemaskinfører Kevin Dale, som arbeider for entrepenøren Åsane sand og singel (Steinsenteret).

Skogsvei til 15 millioner

– Herfra går veien videre til Hordvik, deretter til Sætregården og over til Mellingen, forklarer Hordvik, og peker rundt i det godt utgravde landskapet.

– Det vil ikke overraske meg om dette blir Hordalands lengste skogsvei. Jeg vet i hvert fall ikke om andre av en slik størrelse.

Prosjektet er anslått til å koste rundt 15 millioner kroner. Staten dekker 60 prosent av utgiftene, mens entrepenøren tar resten i bytte mot at de får kjørt vekk alle overskuddsmassene.
– Det er snakk om jord og stein, skikkelige masser, uten avfallsstoffer, sier Hordvik.


20.000 lastebillass med fyllmasser


– Så dette er kostnadsfritt for grunneierne?

– Ja. Det eneste vi betaler, er en årlig avgift til fremtidig vedlikehold. Jeg regner med at veien etter hvert kan bli selvfinansiert ved at de som bruker den til ridning og lignende kan betale en avgift. Men vi har sunn økonomi allerede, med penger på bok.

Entrepenøren betaler også tippavgift til veilaget Veten rundt, som utgjør noen kroner for hvert lass som tippes.
– Det er snakk om 20.000 lass eller mer, så det blir noen kroner.

Får flere utkikkspunkter

– Kommer skogsveien til å fortsette opp i høyden?

– Den kommer opp i 300 meter over havet på det høyeste, så det blir noen fine utkikkspunkter. Det blir også noen flotte svinger opp i naturen fra Sætregården. Tanken vår er å sette ut litt benker og søppelkurver.

– Får du noen nytteverdi av veien selv?

– Jeg er vel den av grunneierne som får minst bruk for den, siden jeg allerede har tatt ut mye av skogen på den tungvinte måten. Men det gror opp ny skog, så på sikt får jeg nok bruk for den.

Liker ikke gran

– Kommer du til å anlegge nye plantefelt?

– Nei. Vi har nok gran på Vestlandet. Jeg er ingen stor tilhenger av gran.

– Du kan jo plante furu?

– Det er en mulighet, men jeg håper at det heller kan gro opp litt løvtrær der jeg har fjernet granen. De kommer av seg selv.

Men først og fremst gleder Hordvik seg over veien, og ikke minst samarbeidet med de andre grunneierne.

Glad for godt samarbeid

– Det er gøy med veien. Den vil forandre Åsane. Jeg kvapp da jeg innså hvor stort dette blir, sier han, og ber meg få med noe om det fantastiske samarbeidet.
– Det er fint å kunne jobbe sammen med alle gårdene, og bli kjent med dem. Til vanlig er det ikke så mye kontakt.

– Blir det samarbeid om andre ting også?

– Nå handler det om å samkjøre med de som skal ta ut skog, men det kan nok føre til tettere samarbeid også om andre ting.

 

Av

Andre saker