Lokalavis for Åsane og omegn!
  • HØYTTENKNING OM ÅSANE-BANEN: – Jeg mener at det bare er til Åsanes fordel med en timeout, og at vi i andre enden kan komme ut med noe som er bedre tilpasset, sier Dag Skansen.

– Dersom Ap hadde stemt for Bryggen, ville Bybanen blitt lagt over Bryggen

– Om det er noen som har desavuert Bybanen til Åsane, så er det Arbeiderpartiet. Dersom de hadde stemt for Bryggen, ville den blitt lagt over Bryggen, sier Dag Skansen (H).

Dag Skansen sier at han ikke vil avfeie at også Høyre har et ansvar, men mener at for å få et fullstendig bilde bør folk merke seg at Arbeiderpartiet la seg på en avvikende linje fra tidligere enigheter.

– De har vært blant de som absolutt må være med å ta ansvar for at denne saken ble så vanskelig, sier han.

Sist Åsane Tidende skrev om Bybanen, var det gjennom et større intervju med Fredrik Barth, sivilarkitekt med nasjonalt fagansvar for byutvikling i Asplan Viak. Det han ikke vet om bybane, er ikke verdt å vite.

I samme avis skrev fylkessekretær i Hordaland arbeiderparti, Stig Morten Frøiland fra Mjølkeråen et skarpt innlegg under vår nye debatt-vignett «Det viktigste akkurat nå». Trykksverten var knapt tørr før vi hadde Dag Skansen, Høyres gruppeleder i bystyret, på tråden.

– Frøiland svartmaler

– Stig Morten Frøiland svartmaler det byrådet holder på med, uten at han skriver noe om hva Arbeiderpartiet vil gjøre selv, sier han.
– Når det gjelder Fredrik Barth og Bybanen, så taler det til hans forsvar at han ikke helt forstår den politiske virkeligheten. Vi har flere alternativer som det jobbes med når det gjelder strekningen til Åsane, og mye av det vi jobber med er i tråd med Barth sitt syn.

Skansen går også i rette med Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Marte Mjøs Persen fra Flaktveit, som i et intervju med Åsane Tidende for 16. januar hevdet at det kun er de to byrådspartiene som ønsker å bygge bybane til Fyllingsdalen før Åsane.

Tunnel til Fyllingsdalen

– Persens ensidige kritikk om at vi har utsatt bybanen til Åsane har Arbeiderpartiet faktisk vært en del av selv, og Barths uttalelse om at Mjøs har hele fagmiljøet i ryggen er tull, slår han fast.

– Rekkefølgen er satt av et politisk vedtak fra oppstarten av prosjektet Bybanen. Dette er ikke noe fagfolkene har noe sterkt forhold til. Men hele fagmiljøet har ment at banen skulle gå over Bryggen, noe Arbeiderpartiet har vært en av hovedeksponentene for å motarbeide, i tillegg til noen i vår egen gruppe. 

Han viser til at Fyllingsdalen-traseen også er vedtatt, og at det kun er rekkefølgen som nå er byttet om. Meningen er å bygge via Haukeland sykehus, som er Bergens største arbeidsplass, og videre derfra til Mindedalen, der det de kommende årene vil bli en formidabel utvikling med svært mange nye arbeidsplasser og boliger.

– Planen for Mindedalen er allerede vedtatt og byggeaktiviteten er allerede kommet i gang. Slik sett er det ikke helt unaturlig at man forserer denne traseen.   
– Er det da snakk om en bybanetunnel videre fra Mindemyren til Fyllingsdalen?
– Det er tanken.

Skriftlig kompromissavtale

Den valgte Fyllingsdalen-traseen passerer Bergensmeieriet, og går videre rett frem mot Florvåg bruk før den krysser hele Mindedalen.
– Dette blir et stort knutepunkt, før den går videre i fjell til Fyllingsdalen. Da har den også krysset Bybanen på Wergeland, noe som gir bedre tilgjengelighet og fleksibilitet.

Ideelt sett ville han likevel helst bygget mot Åsane først, slik det ble lovet. Skansen mener at Arbeiderpartiet her må ta en del av skylden, siden de ikke har tatt hensyn til andre partiers utfordringer, og i stedet gått bevisst inn for en løsning som de visste ville skape et parlamentarisk problem – og det utelukkende for å vinne billige politiske poenger.

– Dette understrekes av at de har vært med på en skriftlig kompromissavtale som beviser at de er en del av beslutningen som skapte problemet med gjennomføringen.

Vedtak basert på følelser

Han oppfordrer derfor både Barth, Frøiland og Persen til å ta innover seg den politiske virkeligheten, der hele Arbeiderpartiet og halve Høyre ikke ønsker bybane over Bryggen.

– Da må vi forholde oss til det. Bybane over Bryggen kommer med overveiende sannsynlighet ikke til å bli bygget. Vår byrådsleder, Martin Smith-Sivertsen, gjør derfor det eneste rette når han sier at vi nå må ta en pause når det gjelder Åsane-traseen, og slik komme frem til de best mulige konklusjoner som et bredest mulig flertall kan støtte. Det tror jeg Åsane kan komme til å tjene på i det lange løp.

– Hva er egentlig innsigelsene mot Bryggen?

– Det er ikke noen store faglige begrunnelser knyttet til det, men handler mer om bystyrepolitikernes intuitive oppfatning av Bryggen.

– Så det er et vedtak basert på følelser, ikke fakta?
– Ja, jeg tror det. Det handler nok om bergensernes generelle følelser for Bryggen og bysentrum.

Klokt lederskap

– Er det gått politisk prestisje i saken?

– På et tidspunkt vil jeg si at det gjorde det. Det ble veldig harde fronter. Heldigvis virker det som om de fleste partier nå synes det er bra at det er utløst et klokt lederskap uavhengig av meninger om traseen.

– Riksantikvaren og fylkesmannens kulturavdeling mener at det er fullt mulig å bygge bybane via Bryggen?

– Deres standpunkter har også modnet. Riksantikvaren gikk tidligere heftig til verks, helt til han innså at dette alternativet ville være mest skånsomt for Bryggen.

Forslag til løsning

Det som Skansen mener kan bli aktuelt, er å se på muligheten for en bybanetunnel fra Sentrum til Sandviken, med innslag i Rådhuskvartalet. Hovedargumentet mot fra tidligere er at kollektivpunktene  for buss og bybane vil bli liggende for langt fra hverandre.

–  Forslaget betinger at vi får forskjøvet knutepunktene tettere mot hverandre. Vi vil få tre stasjoner; en ved Rådhuset, en ved Fløybanen og en i Sandviken. Det er ikke å rasere konseptet, slik det hevdes.

Stenger ikke for byutvikling

– Vil ikke dette bli fryktelig kostbart?
– Jeg har sett noen prognoser som viser at det blir noe dyrere enn en dagløsning.

– Det blir vel også vanskelig å serve sentrum med en slik løsning?
– Ja, dessverre, men jeg ser ikke noen annen mulighet i den nåværende politiske virkeligheten. Vi har bare én retning gjennom Bergen Sentrum, og det er via Bryggen. Når det er sagt, så vil nok sentrum oppleve en annen struktur og en fortetting som trekker noe mer sørover. Derfor er det ikke sikkert at dette vil ha veldig stor betydning for det fremtidige bysentrum.  

– Så du er enig i Barths påstand om at Bybanen skal være en «somletrikk»?
– Personlig har jeg ment det hele tiden. Jeg er enig i mye av det Barth sier, men i motsetning til han så må jeg forholde meg til den politiske situasjonen.
– Hva med muligheten for byutvikling langs sjølinjen?
– Vi kommer ikke til å miste noen muligheter i Sandviken med dette forslaget, siden vi får de stoppestedene vi vil ha, og at disse er de samme som har vært en del av saken hele tiden.

Lover mer innfartsparkering

– Kunne du tenke deg å legge inn flere stoppesteder nordover mot Åsane?
– Nei, men det er mulig at vi ser på en løsning der vi isolerer banen mer mot trasfikkonflikter, slik at den kan få en noe økt hastighet. Etter min mening er T-bane som konsept til Åsane uaktuelt. Vi må ha det samme teknologiske kjørekonseptet, men samtidig tenke en løsning som ivaretar de lange strekkene mellom stasjonene. Dette lar seg gjøre innenfor rammen av den teknologien som Bybanen har.

En annen ting Skansen er opptatt av, er å få bygget ut mer innfartsparkering i Åsane.

– Dette jobber vi aktivt med, og her kan jeg love at vi bruker svært mye krefter på å få til en løsning i løpet av året, sier han.
– Kollektivtrafikken er fylkeskommunens ansvar, så vi kan ikke vedta noe her. Men vi vil se på det, og jeg vet at vi her har fylket med oss.


BTXT:

1:
HØYTTENKNING OM ÅSANE-BANEN: – Jeg mener at det bare er til Åsanes fordel med en timeout, og at vi i andre enden kan komme ut med noe som er bedre tilpasset, sier Dag Skansen.

2:
SENDER BYBANE-BALLEN I RETUR: – Arbeiderpartiet har ikke tatt hensyn til andre partiers utfordringer, og i stedet gått bevisst inn for en løsning som de visste ville skape et parlamentarisk problem – og det utelukkende for å vinne politiske poenger, mener Dag Skansen.
 

 

Av

Relaterte saker