Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ÅSANE TRENGER BYBANEN: – Bybanen vil knytte Åsane sammen på en ny og bedre måte, gjøre bilen mer overflødig, og skape byutvikling og urbane kvaliteter, sier Harald Schjelderup, og lover at Arbeiderpartiet (Ap) fortsatt vil arbeide for en raskest mulig realisering av bybanen til Åsane.

– Høyre har seg selv å takke

– Vi er veldig skuffet over at bybanen til Åsane er lagt på is av Høyre og Frp, sier Harald Schjelderup (Ap), som reagerer skarpt på Dag Skansens (H) uttalelser til Åsane Tidende på tirsdag om hvorfor denne saken ble så vanskelig.

Arbeiderpartiets gruppeleder understreker at han unner Fyllingsdalen og Loddefjord bybane, men det er en grunn til at Åsane skulle være neste byggetrinn.

– Bybanen vil knytte Åsane sammen på en ny og bedre måte, gjøre bilen mer overflødig, og skape byutvikling og urbane kvaliteter, sier Harald Schjelderup, og lover at Arbeiderpartiet (Ap) fortsatt vil arbeide for en raskest mulig realisering av bybanen til Åsane.


Ap motarbeidet Bryggen


«Om det er noen som har desavuert Bybanen til Åsane, så er det Arbeiderpartiet. Dersom de hadde stemt for Bryggen, ville den blitt lagt over Bryggen» sa Høyres gruppeleder i bystyret, Dag Skansen, i et intervju med Åsane Tidende på tirsdag. Videre hevdet han at Arbeiderpartiet «har vært blant de som absolutt må være med å ta ansvar for at denne saken ble så vanskelig» og at «hele fagmiljøet har ment at banen skulle gå over Bryggen, noe Arbeiderpartiet har vært en av hovedeksponentene for å motarbeide, i tillegg til noen i vår egen gruppe».


To gjennomførbare løsninger


– Det er forståelig at Høyre forsøker å fraskrive seg ansvaret for bybanerotet, men her snur Dag Skansen saken på hodet, sier Schjelderup.

Han viser til at fagetaten la frem tre konsekvensutredete alternativer i Sentrum; ett dagalternativ over Bryggen, og to tunnelalternativer. Det ene av disse, med innslag i Christies gate, ble lagt til side etter tilleggsutredninger.
– Dermed stod det igjen to gjennomførbare løsninger som det finnes argumenter for og mot.


Byrådets avgjørelse


Venstre og SV stemte for Bryggen-løsningen i bystyret, mens Ap, Rødt, MdG og Sp stemte for tunnel fra Peter Motzfeldts gate til Sandviken. De daværende tre byrådspartiene Høyre, Frp og KrF, som hadde flertall, stemte for tunnel fra Kjøttbasaren, en løsning som ikke var konsekvensutredet.

– Alle, inkludert Dag Skansen, visste at dette alternativet neppe var gjennomførbart, sier Schjelderup.
– Da er det ganske spesielt å beskylde Ap for å ødelegge for bybane til Åsane. Vi har vært tydelig hele tiden på hva som har vært vårt førstevalg i Sentrum og at bybanen burde bygges til Åsane først. Det er byrådet med Høyre i spissen som har lagt planene på is, og bestemt at bybanen skal til Fyllingsdalen først.


Mindretallets løsning


– Men dette hadde vel ikke vært nødvendig dersom dere hadde gått inn for dagløsning over Bryggen?
– Vi må huske på at det ikke hadde vært flertall for Bryggen-løsningen dersom Ap alene hadde snudd i denne bystyreperioden. Sammen med Venstre, KrF og SV har vi 31 stemmer, og det er tre for lite, hevder han.

– Julie Andersland (V) sier at Bybanen til Åsane er død så lenge Arbeiderpartiet tviholder på bybanetunnel, siden dette er en løsning som ikke gir kontinuerlig utbygging?
– Både dagalternativet og tunnel fra Peter Motzfeldts gate i Sentrum er konsekvensutredet og klar for videre planlegging og regulering. Det er derfor underlig å påstå at det ene eller andre alternativet gjennom Sentrum mot Åsane er bedre når det gjelder å kunne starte bygging.


Frykter innsigelser


– Hadde det vært en ide at planleggere og politikere satte seg ned sammen med kulturminnemyndighetene for å finne frem til en akseptabel løsning for bybanetrase over Bryggen?
– Det er utfordringer som må løses enten bybanen går over Bryggen eller i tunnel. Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren anbefaler begge tunnelløsning, mens Byantikvaren anbefaler traseen over Bryggen, sier Schjelderup.
 

– Faren er at Riksantikvaren fremmer innsigelser som i verste fall forsinker eller torpederer hele prosjektet.
– Kan ikke dette løses ved at bybanen drives med batteri over Bryggen, slik at det ikke blir nødvendig med skjemmende master og kjøreledninger?
– Ja, men, fagetaten påpeker at driftskostnadene for hele bybanen vil øke betydelig med en slik løsning. 

Tunnel fra Arna til Fjøsanger

– Ifølge konsekvensutredningen vil tunnelalternativene kunne gi et godt og sentralt kollektivtilbud, men i mindre grad bygge opp under ønsket byutvikling, og med mindre bidrag til trafikkdemping og til høyere kostnad enn i dagalternativene. Mener du at byrommet vil få en fullgod betjening av Bybanen dersom den legges i tunnel gjennom sentrum?

– Uansett bybanetrasé så må vi finne nye permanente løsninger som får gjennomgangstrafikken vekk fra Sentrum og Bryggen.
Fagetatens forslag er at biltrafikken sørover skal gå i blandet trafikk med bybanen over Bryggen, mens bilene nordover skal presses opp i Øvregaten.
– Det er ikke noen god løsning. Vi mener at den beste løsningen, uansett bybanetrasé gjennom Sentrum, er å bygge biltunnel mellom Arna og Fjøsanger, noe som åpner for at dagens Fløyfjellstunnel i større grad blir en lokal biltunnel som avlaster Sentrum og Bryggen.

Ingen forsinkelse med tunnelløsning

– Frykter du ikke at et nei til Bryggen også kan vise seg å bli et nei til bybane til Åsane?
– Jeg vil snu på det og si at bybanen til Åsane kan bygges ut like raskt enten bystyret velge trasé over Bryggen eller tunnel. Vi skal ha respekt for at andre partier har falt ned på andre valg om trasé. Men å bruke skremselspropaganda om alternativer som begge er konsekvensutredet er ikke noe jeg vil gjøre.

– Har Arbeiderpartiet forlatt tanken om at også Bergen sentrum skal betjenes av Bybanen? Er det buss som da blir svaret på kollektivutfordringene i Bergen sentrum?
– Begge alternativene dekker Sentrum på en god måte gjennom samme antall stopp. Bryggen-løsningen har et dagstopp ved Fisketorget som har noe bedre dekning enn det underjordiske stoppet under Vetrlidsallmenning. Til gjengjeld er tunnelalternativet raskere, noe som har betydning for hvor mange som velger kollektivt. 

Ingen flere stoppesteder

– Angående traseen videre til Åsane; er det mulig å tenke nytt der, og legge inn flere stoppesteder – og slike åpne opp for mer byutvikling? Eller er det en mer hurtiggående bane du ser for deg?

– Bybanen vil alltid være et kompromiss mellom reisetid og antall stopp. Det viktige er at den primært går i egen trasé slik at farten er god mellom stoppene og slik at det ikke skapes farlige situasjoner med for mye blandet trafikk. Vi har gått inn for fagetatens anbefaling om antall stopp mellom Sentrum og Åsane, og mener balansen er ivaretatt på en god måte.

 

 

Av

Relaterte saker