Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TRIKKEN PÅ TYSKEBRYGGEN: Slik så det ut den gang Nordnes-trikken var en del av bybildet på Bryggen. (Foto: Sporveiens arkiver/BSH)

Da trikken gikk over Tyskebryggen

– Slik Bybanen i utgangspunktet var tenkt, skulle den være en utviklingsgenerator like mye som et transporttiltak, sier fagansvarlig for byutvikling ved Asplan Viak, Fredrik Barth, og minner om hva Bryggen var for byen før den ble «turistifisert».

Slik Barth ser det, har debatten om hva en bybane skal være sporet av.

– Målet med bybane nordover burde være å skape et best mulig Åsane, og ikke å bruke den til å få passasjerene raskest mulig vekk fra bydelen, sier han.

16 bybanestopp mot Åsane

Dersom det siste var oppgaven, mener han at både T-baner, jernbaner og ekspressbusser ville vært bedre egnet.
– Ut fra et helhetsperspektiv mener jeg at det viktigste en bybane i Bergen skal gjøre, er å skape gode bo- og bymiljøer.
 
– Burde det vært lagt inn flere stoppesteder nordover?

– Jeg er overrasket over hvor få stopp det er lagt inn. Det burde vært et mål om at eksempelvis Flaktveit, Tertnes og Eidsvåg effektivt skulle koples til sentrumet sitt i Åsane, og ikke bare at de som tilfeldigvis var i Åsane sentrum skulle komme raskest mulig til Bergen sentrum.

Lesbarheten forsvinner

Et annet poeng i denne sammenhengen er helheten i kollektivnettet. Bybanen er bygget mot sør allerede, slik at konseptvalget på en måte er lagt.

– Der har Bybanen flatedekning, mens busser går i ekspress. Dersom man gjør det motsatte mot Åsane, vil jeg påstå at lesbarheten i systemet forsvinner, sier Barth.
– Hvis en i fremtiden skal raskt fra Åsane til Sandsli, skal en da først ta Bybanen til sentrum, og så bytte til ekspressbuss? Og hvordan skal du egentlig komme deg fra der du bor, og inn til Åsane sentrum?

Bryggen fortsatt best

Når det gjelder bybane via Bryggen, mener han fortsatt at dette er det beste alternativet for å komme seg til Åsane.

– Dessverre er både Høyre, Ap og Frp imot det, så det kan bli vanskelig å ta det opp igjen, sier han, og legger til at det kan bli tomt på Brygggen uten Bybanen.

Liv og røre

Det bor ingen på Bryggen i dag, og næringslivet der er rettet inn mot turisme, siden bergenserne ikke selv ferdes der. Barth mener at en bybane over Bryggen kunne tatt hele området tilbake, og revitalisert det som vårt viktigste byrom.

– Det gikk jo trikk her før. Med master. Det var liv og røre, fiskebåter, trikk og kos. Trikk og kos levde altså godt side om side. Forståelsen om at de ikke kan kombineres er helt ny, og direkte feil.

Av

Relaterte saker