Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BEGGE SKUFFET: – Vi er skuffet over at bybanen nordover ble lagt på is. Ingenting vil glede oss mer enn å få den på skinner igjen, sier Harald Schjelderup (til høyre). – Arbeiderpartiet er ikke alene om å være skuffet, og heller ikke om å være opptatt av å finne en felles løsning, sier Dag Skansen.

Sluddeføre over Bryggen

– Å krangle om dette blir litt snøen som falt i fjor, sier Aps førstekandidat, Harald Schjelderup, når han møter til bybanedebatt med Dag Skansen (H). Begge er enig om at det er fullt mulig å se for seg andre løsninger enn via Bryggen for å få bybane til Åsane.

Møtet mellom de to politikerne kommer i etterkant av to større oppslag i Åsane Tidende.

– Om det er noen som har desavuert Bybanen til Åsane, så er det Arbeiderpartiet, uttalte Dag Skansen i et intervju tirsdag 10. februar.
– Dag Skansen snur saken på hodet, svarte Harald Schjelderup i et intervju tre dager senere, der han slo fast at bybanen til Åsane tvert imot ble lagt på is av byrådet bestående av Høyre og Frp.

Frølichs «Anno»-visjon

– Jeg vil ikke avfeie at Høyre har et medansvar, og jeg mener ikke at Ap har skylden for dette alene, åpner Dag Skansen.
– Men Bryggen ville blitt valgt dersom Ap hadde stemt for, på samme måte som dersom Høyre hadde stemt for.

– Hva skjedde egentlig? Var dere blendet av Frølichs «Anno»-visjon? Ønsker dere å ta Bryggen tilbake til hest og kjerre-tiden?
Schjelderup blir et øyeblikk litt stram i masken, mens Skansen koster på seg et lite smil.
– Hehe. Jeg tror nok det var mer følelser enn fornuft innblandet i denne stemmegivningen, medgir Skansen.

– Men vi er nødt til å forholde oss til dagens parlamentariske situasjon. Det handler om å belite seg.

Frustrasjon i Åsane

Som Åsane-politiker er Dag Skansen kjent med det han beskriver som en «betydelig frustrasjon» over at mange føler at bydelen er blitt «en systematisk taper».

– Der har vi politikere et felles ansvar, sier han.
– Jeg synes likevel at noen av bydelens egne politiske representanter snakker Åsane ned. Vi har en fantastisk bydel, med mye aktiviteter og store friluftsarealer, og utfordringene fremover er det stort sett bred politisk enighet om. Når det gjelder bybanen og planene for Åsane som vi arbeider med, er jeg sikker på at vi skal få til gode løsninger.

Idrettspark-sak før sommeren

– Hva med forsinkelsene av kulturhuset og idrettsparken i Myrdal? Der har det vel vært en del politiske løfter?
– Det stemmer, og jeg og mange med meg i bystyret har vært provosert over at det ikke har skjedd nok i Åsane. Heldigvis har vi nå fått et enstemmig vedtak i budsjettet om at byråden før ferien skal legge frem en sak om fremdriften av idrettsparken og kulturhuset.

– Vi må vurdere bedre kollektive løsninger, og vi må gjøre noe med de offentlige tilbudene innen kultur, idrett og rekreasjon. Tross dette synes jeg at det er viktig å få frem at Åsane er en god bydel å vokse opp i. Dette er ingen problembydel.

Dårlig planlegging

– Jeg er enig i det, sier Schjelderup.
– Selv bor jeg i Fana, men jeg kjenner godt til Åsane. Det er en fantastisk flott bydel å bo i, og vi har mange dyktige kandidater fra Åsane til valget. Dessverre har Bergen kommune ikke vært en god nok samarbeidspartner for innbyggerne i Åsane, og bydelen har gjennom mange år opplevd en for dårlig planlegging.

Som eksempel peker også Schjelderup på ønsket om å realisere en idrettspark i Myrdal.
– Den har stått øverst på listen over flere år, og byrådet har lovet at overskridelsene knyttet til ADO Arena ikke skulle gå ut over Åsane - noe som ikke stemte. Jeg tror at det har bygget seg opp en utålmodighet over tid, og derfor er det bra at vi nå har en tverrpolitisk enighet om å løfte frem idrettsparken og kulturhuset. Men løftene fra byrådet har ikke blitt holdt. Det samme gjelder prosjektet Barnas byrom, der lekearenaer for barn skulle rustes opp flere steder i Åsane. Hele prosjektet er lagt i skuffen av byrådet.

Prioriterer bybane til Åsane

Schjelderup mener at det nå er en sterk vilje til å prioritere disse viktige Åsane-prosjektene, men erkjenner samtidig at Bergen kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon.
– Vi i Arbeiderpartiet vil ikke love mer enn vi kan holde. Men både idrettspark på Myrdal og kulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen står på topp over investeringsplanene innen idrett og kultur, sier han.

– Dere har lovet å prioritere bybane til Åsane. Dag Skansen oppfordret i vårt forrige intervju til heller å gå i tenkeboksen, for slik å komme frem til en bybaneløsning mot Åsane som et bredest mulig flertall kan støtte. Hva tenker du om det?
– Byrådet har også sagt at de ønsker å utrede en T-baneløsning til Åsane. Det stiller vi oss spørrende til, siden det måtte innebære et helt annet system som ikke kan integreres med bybanen og som dessuten vil bli for dyrt. Vi ønsker å realisere bybane til Åsane raskest mulig, både for å skape byutvikling i Åsane og fordi her trengs et effektivt og pålitelig transportmiddel som vil trekke bydelen sammen.

Bybanetunnel fra Rådhuset

– Uttalelsen fra byrådet om at vi vil utrede en T-baneløsning var nok litt uheldig, innrømmer Skansen.
– En bybane til Åsane må bygge på det samme teknologiske systemet, men konseptet det skal leveres en sak på kommer til å inneholde noen varianter, spesielt med fokus på økt hastighet.

Det som Skansen mener kan bli aktuelt, er en bybanetunnel fra Bergen sentrum til Sandviken, med innslag i Rådhuskvartalet.
– Forslaget betinger at vi får forskjøvet buss og bane til et knutepunkt tettere mot hverandre. Vi vil få tre stasjoner; en ved Rådhuset, en ved Fløybanen og en i Sandviken. Da kan det også legges til rette for høyere hastighet mellom stasjonene. Bare her spares det mye tid.

Knutepunkt i sentrum

– Arbeiderpartiet ønsker heller innslag fra Peter Motzfeldtsgate. Hvorfor støtter ikke Høyre det forslaget?
– Det sentrale problemet der er at Skyss og fylket mener at det vil blir for stor avstand fra busstoppet i Kaigaten til bybanestasjonen i Peter Motzfeldtsgate. Men det jobbes med en løsning der buss og bane kan knyttes tettere på hverandre, så det kan være mulig å få dette til.

Innslaget i Peter Motzfeldtsgate kan da bli et komplett knutepunkt for kollektiv i Rådhuskvartalet. Høyres gruppe har allerede to tredjedels flertall for denne traseen.
– En slik komplett løsning har både faginstanser og flere bryggentilhengere vært opptatt av i debatten.

Ønsker samarbeid

– Vi har gått inn for Peter Motzfeldtsgate siden 2013, og venter nå spent på saken som byrådet jobber med, supplerer Schjelderup.
– Jeg vil gjenta at Arbeiderpartiet hele tiden har ønsket å finne løsninger som kan få bred oppslutning. Vi har tro på Bybanen som ryggraden i et kollektivsystem, supplert av et bedre busstilbud. Så jeg vil si at vi er samarbeidsorientert, og at vi er skuffet over at bybanen nordover ble lagt på is. Ingenting vil glede oss mer enn å få den på skinner igjen.

Skuffelse i begge leirer

– Arbeiderpartiet er ikke alene om å være skuffet, og heller ikke om å være opptatt av å finne en felles løsning. Det har jeg jobbet natt og dag med å få til, sier Skansen.
– Vi deler både ansvar og skjebne i denne saken. Det var ikke mulig å få det flertallet som skulle til.

– Her er Skansen og jeg saklig uenige, sier Schjelderup.
– Bybaneinnslag ved Kjøttbasaren var allerede kjent som en usikker løsning da flertallet bestående av Høyre, FrP og KrF vedtok den. Men dette er snøen som falt i fjor. Nå må vi se fremover.

Skansen reagerer på denne uttalelsen, og repliserer at Harald Schjelderup har vært med å framforhandle den avtalen som nettopp inneholdt dette.
– Der ville de også ha endringer i Sandviken. Dette er faktisk en signert avtale med Ap, så påstanden er faktisk feil, mener Skansen.

Sikkerhetsventil mot vest

Finansieringen av bybane nordover blir en viktig utfordring. Schjelderup håper at regjeringens nye klimamål kan bli en viktig støtte her, siden en økning av kollektivandelen er et viktig tiltak for å nå de innenlandske klimakuttene.

– Hadde det vært mulig å bygge bybane samtidig både mot vest og nord?

– Det tror jeg blir vanskelig, sier Skansen.
– Forslaget om å bygge først til Fyllingsdalen var en sikkerhetsventil, og den er nå benyttet.

– Vi mener at det forelå et reelt alternativ nordover, men at det ikke ble benyttet av byrådspartiene, sier Schjelderup.

Et eksempel til etterfølgelse

Dag Skansen smiler, slik ironisk avvæpnende som bare han kan.
– Aps løsning har vært like langt fra en løsning som noe annet, og det vet de. Dersom det utopiske skulle skje at Harald Schjelderup skulle bli byrådsleder, så er det nok mulig å se et scenario der han vil få store problemer med gjennomslag for sin bybaneløsning.

– Jeg skal ikke si noe om hvor utopisk det er med Arbeiderpartiet i byråd, kontrer Schjelderup.
– Men jeg minner om at Ap tok initiativ til et bredt forlik om Bergensprogrammet sist vi satt i byråd. Det er den avtalen som har gjort at bybanen er blitt en realitet. Bergensprogrammet er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder prosjekter som skal stå seg over flere valgperioder.

– Bortsett fra at dere gikk bort fra avtalen om Bymiljøtunnelen, som tidligere ble kalt Skansen-tunnelen. For øvrig et meget godt navn på en tunnel som vi fortsatt vil gjennomføre, avslutter Skansen.
 

Av

Relaterte saker