Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FARLIG SKOLEVEI: – Her er ikke oppbygget fortau, og det burde vært en avstand med skikkelig gode forstøtningsmurer slik at biler ikke kan komme over i gangveien, sier Tor Woldseth, og legger til at «den vanvittige» trafikkmengden gjør sannsynligheten for ulykker mye større.

  • LAVE ASFALTKANTER: Flere steder er skillet mellom barna og tungtrafikken kun en lav asfaltkant.

– Fagavdelingen burde skamme seg

– Dette er en farlig skolevei, slår Tor Woldseth (Frp) fast, og gir helhjertet støtte til de bekymrede foreldrene langs traseen Vågsbotn-Hordvik.

Bergens varaordfører mener at skolebarna her nærmest er blitt gisler i den lange tautrekkingen om Norhordlandspakken.

Avslag på skoleskyss

– Det er uheldig at Statens vegvesen ikke har fått på plass Nordhordlands-samarbeidet, sier han.
 – I stedet lager de ytterligere problemer med lysregulerte kryss langs denne traseen.
Før Frp-politikeren går helt inn i partiretorikken, minner vi ham om at saken først og fremst handler om at Bergen kommune har gitt foreldrene avslag på en søknad om skoleskyss langs den trafikkfarlige skoleveien.

«Ikke trafikkfarlig»

– Vi vet ikke om noen andre skoleveier som har tilsvarende trafikkmengde, sa Christian Rolland og Britt Unni Andersen til Åsane Tidende på fredag.

Begge bor i Hylkjebakken, og tør ikke sende barna sine til skolen langs E39. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Haukås skole, der de to er medlem, sendte derfor søknad om skoleskyss. Kommunens Fagavdeling for skole og barnehage har avslått denne søknaden, med begrunnelse at de ikke finner skoleveien fra Hylkje til Haukås skole som «særlig trafikkfarlig».

– Ikke verdig

– Dette er bare trist. Fagavdelingen burde skamme seg. Jeg kan si til foreldrene at det er ikke Bergen kommune verdig å si nei til at barna skal få skyss forbi dette forferdelige stykket, sier Woldseth.

Opplæringslovens krav for å gi gratis skoleskyss er at elevene har «særlig farlig eller vanskelig skolevei». I avslaget uttrykker fagavdelingen forståelse for at «foreldre har en viss bekymring na?r barna ma? bevege seg langs veistrekninger med mye trafikk», men konkluderer likevel med at veien ikke kan betegnes som «særlig farlig», siden «de ulike trafikantene ikke må dele veibane bortsett fra kryssing i gangfelt». Tor Woldseth er ikke enig i fagavdelingens vurdering.

– Fagavdelingen tar feil

– Alle kan se at dette ikke er en vei som vi kan slippe barn langs, sier han.
– Her er det ingen vern mellom de myke trafikantene og bilene. Med et lite feilskjær, så vil en større bil brase tvers gjennom autovernet som om det var fyrstikker.

– Så du mener at veien er «særlig farlig», slik det heter i loven?
– Uten tvil. De fra fagavdelingen kan jo forsøke å gå der selv med barna sine en mørk og regntung morgen. Dette er ikke noe sted å slippe små barn, sier en befriende frittalende Woldseth.

– Bygg bilveier nå

Etter denne tordentalen går Woldseth tilbake til den politiske retorikkens verden, men fremstår likevel som overraskende ærlig og selvkritisk.
– Det er dårlig av Statens vegvesen at de ikke har klart å vedlikeholde og trafikksikre denne traseen bedre, og det er dårlig at vi politikere ikke har klart å få på plass Nyborgtunnelen, sier han.
– Her må vi ha et større trykk. De fleste partiene i bystyret vil ikke bygge vei noen steder; det er snart bare Frp igjen.

– Trenger vi flere forurensende bilveier?
– Her må vi se fremover. Om 20 år er det ikke en bil tilbake som er forurensende. Så la oss bygge bilveier nå, når vi har muligheten til det.

Av

Relaterte saker