Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ER I DIALOG: – Vi ønsker å utvikle Åsane storsenter i tråd med sentrumstanken for Åsane, og er nå i dialog med kommunen for å se på muligheter på kort og lenger sikt, sier Thor Ludvig Bareksten (innfelt) fra Steen og Strøm. (Illustrasjon: Niels Torp arkitekter)

– Sentrumsplanene gjelder fortsatt

– Steen og Strøm er de første til å beklage manglende realisering av våre planer i Åsane, sier country manager Thor Ludvig Bareksten, samtidig som han forsikrer at selskapet fortsatt ønsker å videreutvikle Åsane storsenter.

Steen og Strøm ønsker å opprettholde posisjonen som en tydelig markedsleder i området, ikke minst på bakgrunn av senterets gunstige plassering ved hovedinnfartsåren inn og ut av Bergen sentrum - og med bussterminalen som leder rett inn til senteret.

Er i dialog

– Åsane storsenter ligger ypperlig til midt i et aktivt handelsområde som gjennomgår omfattende utvikling, og vi ønsker å bidra til å videreutvikle et sterkt og aktuelt bydelssentrum også i fremtiden, sier Bareksten.

Dette betyr også at eierne fortsatt ønsker å samle viktige bydelsfunksjoner som Nav, bibliotek, kulturavdeling, lege- og tannlegekontor samt helsestasjon under ett og samme tak. Bareksten bekrefter at de tidligere i år har hatt et møte med byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) og leder av bystyrets komite for miljø og byutvikling, Dag Skansen (H).
– På møtene har vi diskutert dagens situasjon på Åsane og vært åpne om våre tanker. Vi har god dialog med kommunen, sier han.

Bybaneterminal på C-feltet

– Hvordan stiller dere dere til vedtatt bybanetrase inn i sentrumsområdet? Denne har dere tidligere sagt at dere ikke ønsker. Gjelder dette fortsatt?

– Når det gjelder etablering av bybanen, må du høre med kommunen om hva som er endelig avklart. Vi mener fremdeles at det vil gi større fleksibilitet dersom bybaneterminalen legges på C-tomten, svarer Bareksten, og begrunner dette med kravene til sikkerhet.

En bybane vil ha behov for høyere hastighet, og Bareksten mener at dette er vanskelig forenlig med å ligge midt mellom de to bygningene med så mye liv og røre. En plassering på C-feltet vil derimot gi mulighet for bedre effektivitet på reisetid og bedre sikkerhet.

Bro over motorveien

– Bybanen vil likevel ligge sentralt med god tilgang til sentrumsområdet, mener han.
– Dette vil også gjøre det mulig å knytte våre to bygg sammen, for eksempel med en bro, som vil være en stor fordel for våre besøkende slik at de kan ferdes fritt mellom de to bygningene. Vi ønsker at hovedfokus i Åsane sentrum skal være å tilrettelegge for en god kollektivtrafikkløsning, tilpasset gående og syklende i området.

– Hvordan ser du for deg den videre fremdriften av sentrumsplanene?
– Vi ønsker å komme frem til løsninger som både innbyggerne, vi og kommunen kan enes om. Vi ønsker å forbedre Åsane storsenter på kort sikt og på lengre sikt.
På kort sikt ser han for seg utbedringer internt på senteret som gjør det til et enda triveligere sted å være; på lengre sikt er det snakk om utbedring av området rundt med levende møteplasser.

Krevende med flere aktører

– Det opprinnelige prosjektforslaget for stedsutvikling av Åsane sentrum var stort og med en marginal lønnsomhet, legger han til.
Prosjektet var i hovedtrekk ferdig planlagt, men ble forsinket helt i siste fase, blant annet grunnet avklaringer knyttet til valg av bybanetrase og parkering.

– Hvordan påvirkes planene av den nye konkurrenten like ved, Horisont?

– Det er klart at det blir mer krevende når markedsgrunnlaget skal deles på enda flere aktører, innrømmer han.
– Men vi har en gyldig reguleringsplan som gir oss muligheter. Samtidig gir den oss forpliktelser som er i samsvar med det opprinnelige prosjektets størrelse. Vi ønsker å besørge en positiv utvikling for bydelen også i fremtiden.

Av

Relaterte saker