Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KØPRISING FOR ÅSANE-BILISTER: – Vi har fått køprising på en vei der det i utgangspunktet sjelden er problemer med bilkø, sier Tor Woldseth.

– Åsane betaler for resten av Bergen

Åsane er lovet flere kollektivavganger og bybane, men har ikke sett noe til noen av delene. – Det kan virke som at de andre partiene rett og slett har glemt bydelen. Men rushtidsavgift, det skal vi få, og det kun mot Fremskrittspartiets stemmer, sier varaordfører Tor Woldseth (Frp)

Woldseth bor nå i Øyjorden, men har tidligere bodd i bydelen vår, og regner seg som åsabu god som noen.
– Dessuten har jeg båt på Våganeset, og bruker konsekvent nærbutikken i Eidsvåg, smiler han.

Tor Woldseth er en jovial kar, og jeg kan tenke meg at han gjør en god figur på bystyrets pauserom. Fra talerstolen er han derimot en fremoverlent forkjemper for Fremskrittspartiets kjernesaker. Disse handler ofte om privatbilistene; en truet art i alle andre partier slik det ser ut i Woldseths verdensbilde. Fremskrittspartiet vil satse mer på å bygge ut innfartsparkeringer i Åsane, øke kollektivtilbudet, få på plass et nytt Nordhordlands-samband der E39 og E16 utvides gjennom Arna - og avskaffe rushtidsavgiften.

Ingen miljøgevinst

– For Åsane sin del betyr dette at vi har fått køprising på en vei der det i utgangspunktet sjelden er problemer med bilkø.

– Men det er vel dere selv som har vedtatt det?

– Nei, vi har gått mot det. I byrådsplattformen står det at rushtidsavgiften ikke skulle innføres i denne perioden, men Høyre gikk ut og brøt plattformen på dette feltet.

Slik Woldseth ser det, er rushtidsavgiften kun en ekstra skattlegging av bilistene, uten at det følger noen konkrete tiltak med.
– Innfartsparkering og kollektivtrafikk ligger hos fylket, og de er ikke inne i dette vedtaket, slår han fast.
– Dermed er det ingen miljøgevinst å hente. Dette går spesielt utover barneforeldre, som er avhengig av å bruke bil for å bringe og hente barn fra skole og barnehage.

– Rundkjøringer er propper

– Miljøgevinsten ligger vel også i mindre forurensing?

– Tvert imot. Vi har nesten ingen kø fra Åsane storsenter til Bergen sentrum, bortsett fra litt stillegående trafikk i de mest hektiske periodene. Jeg sa fra bystyrets talerstol at Åsane har fått køprising, men mangler køen. Vi har kø fra Nordhordlandsbroen til Hylkje, men det handler om de idiotiske lyskryssene.

– Ville du hatt rundkjøringer i stedet?

– Nei, det skulle heller vært laget planfrie kryss. Rundkjøringer er propper, og det kan vi ikke ha på en europavei. Dessuten må vi snart få på plass Nyborgtunnelen, enten den kommer der den er planlagt eller inn mot Vågsbotn. Dette handler om å gjøre hele området beboelig for folk.

Byens viktigste veisak

– Den nåværende samferdselsministeren er fra Fremskrittspartiet. Dere kan ikke trykke litt på Ketil Solvik-Olsen, da?

– Vi prøver på det, men det er et stort land der mange veiprosjekter står i kø. Etterslepet er stort etter de rødgrønne.

– Vil du si at Nyborgtunnelen er bergensområdets viktigste veisak?

– I min verden er den det, men da tenker jeg på hele strekket fra Nordhordlandsbroen til Arna, deretter tunnel fra Arna til Paradis, videre til Fyllingsdalen og inn på ringveisystemet der. Dette er den viktigste veitraseen vi må få på plass for Bergen.

 

Av